Ma-thi-ơ 10:1-42

10  Chúa Giê-su gọi mười hai môn đồ đến, ban cho họ quyền trên các tà thần để đuổi chúng và chữa mọi thứ bệnh tật.  Sau đây là tên của mười hai sứ đồ: Si-môn gọi là Phi-e-rơ, và em là Anh-rê; Gia-cơ con Xê-bê-đê, và em là Giăng;  Phi-líp; Ba-tô-lô-mê; Thô-ma; Ma-thi-ơ người thu thuế; Gia-cơ con A-phê; Tha-đê;  Si-môn Ca-na-nê-an; và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ sau này phản ngài.  Chúa Giê-su phái mười hai người này đi và căn dặn: “Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri,  nhưng hãy đến với những con chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên.  Khi đi, hãy rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã đến gần’.  Hãy chữa lành người bệnh, làm người chết sống lại, làm người phong cùi được sạch và đuổi ác thần. Anh em đã nhận không thì hãy cho không.  Đừng đem theo tiền trong túi, dù là vàng, bạc hoặc đồng; 10  đừng đem theo túi đựng thức ăn đi đường; cũng đừng đem thêm áo, giày hoặc gậy, vì người làm công thì đáng được đồ ăn. 11  Khi vào thành nào hay làng nào, hãy tìm người xứng đáng và ở lại với họ cho đến lúc đi. 12  Khi vào nhà ai, hãy chào hỏi chủ nhà và chúc bình an cho họ. 13  Nếu nhà đó xứng đáng, hãy để sự bình an ấy đến với họ; còn nếu không, hãy để sự bình an trở lại với anh em. 14  Nếu ai không tiếp đón hoặc nghe anh em thì khi ra khỏi nhà hoặc thành đó, hãy giũ bụi nơi chân mình. 15  Tôi nói thật với anh em: Đến Ngày Phán Xét, thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ được xử nhẹ hơn thành ấy. 16  Này, tôi phái anh em đi như chiên ở giữa muông sói; vậy, hãy khôn khéo như rắn nhưng phải hiền lành như chim bồ câu. 17  Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp anh em cho tòa án địa phương, và anh em sẽ bị đánh đập nơi nhà hội. 18  Anh em sẽ vì cớ tôi mà bị giải đến trước mặt vua chúa và quan quyền để làm chứng cho họ cùng các dân ngoại. 19  Khi bị nộp, chớ lo sợ mình phải nói gì và nói thế nào, vì những điều anh em phải nói sẽ được mách bảo vào lúc đó. 20  Thật vậy, không phải tự anh em nói, mà nhờ thần khí của Cha trên trời giúp anh em. 21  Ngoài ra, người ta sẽ nộp anh, hoặc em hoặc con mình cho người khác giết đi; con cái sẽ chống lại cha mẹ và khiến họ phải chết. 22  Anh em sẽ bị mọi người thù ghét vì là môn đồ tôi, nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. 23  Khi họ bắt bớ anh em ở thành này, hãy trốn sang thành khác. Tôi nói thật với anh em: Anh em chưa rao giảng hết các thành trong xứ Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến. 24  Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25  Trò được như thầy, tớ được như chủ là đủ rồi. Nếu chủ nhà còn bị gọi là Bê-ên-xê-bun thì huống chi người trong nhà! 26  Vậy, đừng sợ họ, vì chẳng điều gì che đậy được mãi, chẳng bí mật nào mà không bị phát hiện. 27  Những gì tôi nói với anh em trong bóng tối, hãy nói giữa ban ngày; những gì anh em nghe tôi thì thầm, hãy rao ra trên sân thượng. 28  Đừng sợ kẻ giết được thân thể nhưng không diệt được sự sống, nhưng hãy sợ đấng có thể hủy diệt cả sự sống và thân thể trong Ghê-hen-na. 29  Chẳng phải hai con chim sẻ chỉ bán được một xu sao? Thế nhưng, không một con nào rơi xuống đất mà Cha trên trời không biết. 30  Ngay cả tóc trên đầu anh em cũng được đếm hết rồi. 31  Vậy chớ sợ! Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 32  Hễ ai nhìn nhận tôi trước mặt người ta, tôi cũng sẽ nhìn nhận người ấy trước mặt Cha tôi trên trời. 33  Còn ai chối bỏ tôi trước mặt người ta, tôi cũng sẽ chối bỏ người ấy trước mặt Cha tôi trên trời. 34  Đừng nghĩ rằng tôi đến để đem bình an trên đất; tôi đến không phải để đem bình an, mà là đem gươm giáo. 35  Tôi đến để gây chia rẽ, giữa con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng. 36  Thật vậy, một người sẽ có kẻ thù là người nhà mình. 37  Ai yêu thương cha mẹ hơn tôi thì không xứng đáng với tôi, ai yêu thương con trai con gái hơn tôi thì không xứng đáng với tôi. 38  Ai không vác cây khổ hình mình mà theo tôi thì không xứng đáng với tôi. 39  Ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì tôi thì sẽ tìm lại được. 40  Ai tiếp đón anh em là tiếp đón tôi, và ai tiếp đón tôi là tiếp đón đấng sai tôi đến. 41  Ai tiếp đón một người vì người đó là nhà tiên tri thì sẽ được phần thưởng của nhà tiên tri, và ai tiếp đón một người vì người đó là người công chính thì sẽ được phần thưởng của người công chính. 42  Còn ai cho một trong những người hèn mọn này chỉ một ly nước vì họ là môn đồ tôi, thì tôi nói thật với anh em: Người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu”.

Chú thích