Mác 11:1-33

11  Khi gần tới Giê-ru-sa-lem, đến thành Bê-pha-giê và làng Bê-tha-ni ở núi Ô-liu, Chúa Giê-su phái hai môn đồ đi  và dặn: “Hãy vào làng trước mặt, vừa đến nơi các anh sẽ thấy một con lừa con bị cột, chưa ai cưỡi bao giờ; hãy tháo dây và dẫn nó về đây.  Nếu có ai nói: ‘Sao các anh làm thế?’, hãy trả lời: ‘Chúa cần nó, và sẽ trả lại ngay’”.  Họ đi và thấy con lừa con bị cột trước cửa một ngôi nhà bên đường thì tháo dây ra.  Nhưng mấy người đang đứng đó hỏi: “Các anh tháo dây buộc con lừa để làm gì?”.  Họ trả lời như Chúa Giê-su đã dặn, và người ta để họ đi.  Họ dẫn lừa về cho Chúa Giê-su, trải áo khoác mình trên nó rồi ngài ngồi lên.  Nhiều người cũng trải áo khoác mình trên đường, những người khác thì rải nhành cây họ chặt ngoài đồng.  Người đi trước kẻ theo sau đều hô lên: “Xin che chở ngài! Phước thay cho đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến! 10  Phước thay cho Nước sắp đến của Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Xin Chúa trên cao che chở ngài!”. 11  Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem, rồi vào đền thờ và nhìn mọi vật chung quanh. Nhưng lúc ấy trời gần tối nên ngài cùng mười hai sứ đồ đi đến làng Bê-tha-ni. 12  Ngày hôm sau, khi họ ra khỏi làng Bê-tha-ni, Chúa Giê-su cảm thấy đói. 13  Từ đằng xa, ngài thấy một cây vả có lá nên đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi đến nơi, ngài thấy cây chỉ có lá vì lúc đó không phải là mùa vả. 14  Ngài bèn phán với cây vả: “Sẽ chẳng bao giờ có ai ăn trái của mày nữa”. Các môn đồ đều nghe ngài nói câu đó. 15  Họ đến thành Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-su vào đền thờ, đuổi hết người mua kẻ bán trong đó, lật đổ bàn của kẻ đổi tiền và ghế của người bán bồ câu. 16  Ngài không cho bất cứ ai mang vật dụng gì băng ngang qua đền thờ. 17  Ngài cũng dạy họ: “Chẳng phải có lời viết rằng ‘Nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân’ sao? Nhưng các người đã biến nó thành hang trộm cướp”. 18  Khi nghe chuyện đó, các trưởng tế và thầy kinh luật kiếm cách giết Chúa Giê-su vì sợ ngài, bởi dân chúng kinh ngạc và thán phục trước những lời dạy của ngài. 19  Đến chiều tối, họ ra khỏi thành. 20  Sáng sớm hôm sau, trên đường đi họ thấy cây vả đã bị héo khô đến tận gốc. 21  Phi-e-rơ nhớ lại chuyện xảy ra hôm trước thì nói với ngài: “Thưa Ráp-bi, coi kìa! Cây vả mà thầy rủa đã héo khô rồi”. 22  Chúa Giê-su đáp: “Hãy tin Đức Chúa Trời. 23  Quả thật, tôi nói với anh em rằng hễ ai bảo núi này: ‘Hãy cất lên và lao xuống biển’, mà trong lòng không nghi ngờ và tin chắc điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như ý. 24  Vì thế, tôi nói với anh em: Hễ anh em cầu xin điều gì, hãy tin là mình đã nhận được thì sẽ được như vậy. 25  Khi đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ, để Cha trên trời cũng tha thứ cho anh em”. 26  ——. 27  Họ lại vào thành Giê-ru-sa-lem. Ngài đang đi trong đền thờ thì các trưởng tế, thầy kinh luật và các trưởng lão đến gặp ngài 28  hỏi rằng: “Ông lấy quyền nào mà làm những việc này? Hay ai đã cho ông quyền làm những điều đó?”. 29  Chúa Giê-su đáp: “Tôi sẽ hỏi các ông một câu. Hãy trả lời tôi, rồi tôi sẽ cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm những việc đó. 30  Giăng nhận được quyền làm phép báp-têm từ trời hay từ người ta? Hãy trả lời đi”. 31  Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta trả lời ‘Từ trời’ thì ông ta sẽ nói: ‘Vậy sao các ông không tin người?’. 32  Nhưng chẳng lẽ chúng ta nói ‘Từ người ta’?”. Họ sợ dân chúng vì mọi người đều xem Giăng là một nhà tiên tri. 33  Vì thế, họ trả lời: “Chúng tôi không biết”. Ngài đáp: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm những việc đó”.

Chú thích