Mác 1:1-45

1  Đây là khởi đầu tin mừng về Chúa Giê-su Ki-tô.  Đúng như lời đã viết trong sách tiên tri Ê-sai: “Này! Ta sai sứ giả đi trước ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi.  Hãy nghe! Có người đang hô lớn trong hoang mạc rằng: ‘Hãy dọn đường cho Đức Giê-hô-va! Hãy san cho bằng con đường trước mặt ngài’”,  Giăng Báp-tít vào hoang mạc rao giảng về phép báp-têm, là biểu trưng của sự ăn năn để được tha tội.  Vì thế, cả xứ Giu-đa cùng dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều đến với ông; họ thừa nhận mình là người tội lỗi và được ông làm phép báp-têm tại sông Giô-đanh.  Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng.  Ông rao giảng rằng: “Đấng đến sau tôi có quyền hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày cho ngài.  Tôi làm báp-têm cho anh em bằng nước, nhưng ngài sẽ làm báp-têm cho anh em bằng thần khí”.  Lúc ấy, Chúa Giê-su từ thành Na-xa-rét, thuộc Ga-li-lê, đến với Giăng và được ông làm phép báp-têm tại sông Giô-đanh. 10  Khi vừa lên khỏi mặt nước, ngài thấy các tầng trời mở ra và thần khí ngự xuống trên ngài giống như chim bồ câu, 11  rồi có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”. 12  Ngay sau đó, thần khí thôi thúc ngài đi đến hoang mạc. 13  Ngài ở đó bốn mươi ngày giữa các loài thú hoang, chịu Sa-tan cám dỗ, nhưng có các thiên sứ hỗ trợ ngài. 14  Sau khi Giăng bị bắt, Chúa Giê-su đi đến Ga-li-lê rao giảng tin mừng của Đức Chúa Trời. 15  Ngài giảng: “Thời điểm đã đến, Nước Đức Chúa Trời đã gần kề. Hãy ăn năn và tin vào tin mừng”. 16  Khi đi dọc bờ biển Ga-li-lê, ngài thấy Si-môn và em là Anh-rê đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 17  Chúa Giê-su nói với họ: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những tay đánh lưới người”. 18  Họ liền bỏ lưới và theo ngài. 19  Đi một quãng nữa, thấy hai con trai của Xê-bê-đê là Gia-cơ và Giăng đang vá lưới trên thuyền, 20  ngài liền gọi họ. Vậy, họ lìa Xê-bê-đê cha mình cùng những người làm thuê trên thuyền và đi theo ngài. 21  Rồi họ đi với ngài đến thành Ca-bê-na-um. Vừa đến ngày Sa-bát, ngài vào giảng dạy trong nhà hội. 22  Người ta rất đỗi ngạc nhiên về cách giảng dạy của ngài vì ngài dạy như một người có uy quyền, chứ không như các thầy kinh luật. 23  Ngay lúc ấy, có một người bị tà thần ám la lên trong nhà hội: 24  “Hỡi Giê-su người Na-xa-rét, sao ông lại quấy rầy chúng tôi? Ông đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết rõ ông là ai rồi, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời”. 25  Nhưng Chúa Giê-su quở nó: “Im ngay, hãy ra khỏi người này!”. 26  Tà thần làm người ấy co giật, rồi nó hét thật lớn và ra khỏi người. 27  Mọi người đều kinh ngạc, bàn tán với nhau: “Vậy là sao? Cách dạy thật mới lạ! Ông ấy có quyền ra lệnh cho cả tà thần, và chúng phải vâng theo”. 28  Tin đồn về ngài lập tức lan khắp vùng Ga-li-lê. 29  Ngay sau đó, họ rời nhà hội đi đến nhà Si-môn và Anh-rê. Gia-cơ và Giăng cũng đi theo. 30  Bấy giờ, mẹ vợ của Si-môn đang bị sốt nằm trên giường. Họ liền cho ngài biết bệnh trạng của bà. 31  Ngài đến nắm tay đỡ bà dậy thì cơn sốt dứt ngay, và bà bắt đầu tiếp đãi họ. 32  Đến chiều tối, sau khi mặt trời lặn, người ta mang đến cho ngài những người bệnh và người bị ác thần ám. 33  Cả thành đều tụ tập trước cửa nhà. 34  Vậy, ngài chữa người ta khỏi đủ mọi thứ bệnh, đuổi nhiều ác thần nhưng không cho các ác thần nói gì vì chúng biết ngài là Đấng Ki-tô. 35  Sáng sớm, khi trời còn mờ mờ, ngài thức dậy và đi ra một nơi hẻo lánh để cầu nguyện. 36  Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm ngài. 37  Khi thấy ngài, họ nói: “Mọi người đang tìm thầy”. 38  Nhưng ngài đáp: “Chúng ta hãy đến những thị trấn gần đây để tôi cũng giảng ở đó, vì tôi đến để làm việc ấy”. 39  Rồi ngài đi giảng dạy ở các nhà hội trong khắp Ga-li-lê và đuổi ác thần. 40  Cũng có một người bị phong cùi đến quỳ trước mặt ngài van xin: “Nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch”. 41  Thấy vậy, ngài động lòng thương xót, giơ tay sờ người ấy và nói: “Tôi muốn, hãy sạch đi”. 42  Bệnh phong cùi liền biến mất và ông được sạch. 43  Ngài cho ông đi ngay, đồng thời căn dặn: 44  “Anh đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện với thầy tế lễ và dâng lễ vật như Môi-se truyền dạy, để họ thấy là anh đã sạch”. 45  Nhưng sau khi đi khỏi, ông cứ nói về chuyện ấy và kể ra khắp nơi, khiến Chúa Giê-su không thể vào thành nào mà phải ở lại những nơi hẻo lánh. Tuy vậy, dân chúng khắp nơi vẫn kéo đến gặp ngài.

Chú thích