Khải huyền 9:1-21

9  Thiên sứ thứ năm thổi kèn thì tôi thấy một ngôi sao, đã từ trời rơi xuống đất, được ban cho chìa khóa của đường dẫn xuống vực sâu.  Ngôi sao ấy mở con đường dẫn xuống vực sâu, khói từ vực bay lên như khói của một lò lửa lớn, cả mặt trời lẫn không khí đều trở nên tối tăm mù mịt bởi khói ra từ vực.  Từ trong đám khói có châu chấu bay đến trên mặt đất. Chúng được ban quyền giống như quyền của bò cạp sống trên đất.  Chúng được lệnh không làm hại cỏ xanh, cây cối hay bất cứ loài thực vật nào trên đất, nhưng chỉ làm hại người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán.  Chúng không được phép giết những người ấy, nhưng hành hạ họ trong năm tháng, họ bị hành hạ đau đớn như một người khi bị bò cạp chích.  Trong thời gian đó, họ sẽ tìm đến cái chết nhưng không được, họ sẽ mong được chết nhưng cái chết lẩn tránh họ.  Những con châu chấu đó có hình dạng như ngựa sẵn sàng ra trận; trên đầu chúng có gì giống như vương miện bằng vàng, mặt chúng như mặt người đàn ông,  nhưng tóc như tóc phụ nữ, răng như răng sư tử;  chúng có giáp che ngực như giáp bằng sắt. Tiếng cánh của chúng như tiếng xe ngựa chạy ra trận. 10  Chúng cũng có đuôi và nọc độc như bò cạp; nằm trong đuôi chúng là quyền hành hại những người ấy trong năm tháng. 11  Chúng có một vua cầm quyền, là thiên sứ của vực sâu. Trong tiếng Hê-bơ-rơ tên của thiên sứ ấy là A-ba-đôn, còn trong tiếng Hy Lạp là A-bô-ly-ôn. 12  Cơn khốn thứ nhất đã qua. Này! Hai cơn khốn nữa đang đến sau những điều đó. 13  Thiên sứ thứ sáu thổi kèn thì tôi nghe có tiếng nói từ các sừng của bàn thờ tế lễ bằng vàng trước mặt Đức Chúa Trời, 14  nói với thiên sứ ấy, là vị có cây kèn, rằng: “Hãy cởi trói cho bốn thiên sứ đang bị trói ở sông lớn Ơ-phơ-rát”. 15  Bốn thiên sứ ấy được cởi trói, họ đã được chuẩn bị sẵn cho giờ, ngày, tháng và năm đó để giết một phần ba loài người. 16  Tôi nghe con số của kỵ binh là hai trăm triệu. 17  Trong khải tượng, tôi thấy những con ngựa và người cưỡi chúng trông thế này: Họ mặc giáp che ngực màu đỏ như lửa, màu xanh tím và vàng diêm sinh; đầu ngựa như đầu sư tử, từ miệng chúng ra lửa, khói và diêm sinh. 18  Một phần ba loài người bị giết bởi ba tai họa này, đó là bởi lửa, khói và diêm sinh ra từ miệng chúng. 19  Vì quyền của các con ngựa nằm trong miệng và đuôi chúng; đuôi chúng như rắn có đầu, nhờ thế mà chúng làm hại người ta. 20  Nhưng những người không bị giết bởi các tai họa ấy chẳng ăn năn việc làm của mình; họ không ngưng thờ ác thần, cũng như hình tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ, là những vật không thể thấy, nghe hoặc bước đi. 21  Họ cũng chẳng ăn năn các hành vi giết người, tà thuật, gian dâm hay trộm cắp.

Chú thích