Khải huyền 8:1-13

8  Khi ngài gỡ con dấu thứ bảy thì trên trời yên lặng trong khoảng nửa giờ.  Tôi thấy bảy thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và họ được ban bảy cây kèn.  Có một thiên sứ khác, tay cầm lư hương bằng vàng, đến đứng bên cạnh bàn thờ tế lễ; thiên sứ ấy được ban rất nhiều hương để dâng lên bàn thờ bằng vàng ở trước ngai, trong lúc hết thảy các người thánh dâng lời cầu nguyện.  Khói hương bay từ tay thiên sứ lên đến Đức Chúa Trời, cùng với lời cầu nguyện của những người thánh.  Thiên sứ liền lấy một phần lửa trên bàn thờ bỏ vào đầy lư hương rồi trút xuống đất. Có sấm sét, tiếng nói, các tia chớp cùng một trận động đất.  Rồi bảy thiên sứ có bảy cây kèn chuẩn bị để thổi.  Thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có mưa đá, lửa lẫn với máu được ném xuống đất; một phần ba đất bị thiêu rụi, một phần ba cây cối bị thiêu rụi, và toàn bộ cây cỏ đều bị thiêu rụi.  Thiên sứ thứ hai thổi kèn thì có gì như một ngọn núi lớn đang cháy được ném xuống biển. Một phần ba biển biến thành máu;  một phần ba sinh vật dưới biển bị chết, và một phần ba tàu thuyền bị đắm. 10  Thiên sứ thứ ba thổi kèn thì một ngôi sao lớn đang cháy như ngọn đèn rơi từ trời xuống, ngôi sao ấy rơi trên một phần ba các dòng sông và trên các suối nước. 11  Tên của ngôi sao ấy là Ngải Đắng. Một phần ba lượng nước trở nên đắng, và có nhiều người chết do nước đó vì nó đã bị làm cho đắng. 12  Thiên sứ thứ tư thổi kèn thì một phần ba mặt trời cùng một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao bị đánh vỡ, thế nên một phần ba của chúng bị tắt, một phần ba ban ngày không có ánh sáng, và ban đêm cũng vậy. 13  Tôi thấy một con đại bàng đang bay giữa trời và nghe nó kêu lớn rằng: “Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những ai sống trên đất vì cớ những tiếng kèn còn lại của ba thiên sứ sắp thổi!”.

Chú thích