Khải huyền 4:1-11

4  Sau những việc đó, kìa, tôi thấy trên trời có một cánh cửa mở, và tiếng đầu tiên mà tôi nghe, giống như tiếng kèn, nói với tôi rằng: “Hãy lên đây, tôi sẽ cho anh thấy những điều phải xảy ra”.  Ngay sau đó tôi được thần khí tác động: Kìa! Trên trời có cái ngai và một đấng ngồi trên ngai đó.  Đấng ấy trông như ngọc thạch anh và đá quý màu đỏ, có một cái cầu vồng giống như ngọc lục bảo bao quanh ngai.  Chung quanh ngai ấy có hai mươi bốn cái ngai, và tôi thấy hai mươi bốn trưởng lão ngồi trên các ngai đó, mình mặc áo trắng, đầu đội vương miện bằng vàng.  Từ ngai ấy phát ra sấm chớp và tiếng nói; cũng có bảy ngọn đèn lớn cháy sáng trước ngai ấy, tượng trưng cho bảy thần khí của Đức Chúa Trời.  Trước ngai có vật gì giống một cái bể trong suốt như thủy tinh, tựa pha lê. Ở giữa và xung quanh ngai ấy có bốn sinh vật đầy mắt phía trước và phía sau.  Sinh vật thứ nhất trông như sư tử, sinh vật thứ hai trông như bò đực tơ, sinh vật thứ ba có gương mặt như người, sinh vật thứ tư trông như đại bàng đang bay.  Về bốn sinh vật ấy, mỗi sinh vật có sáu cánh, khắp cánh đầy những mắt, ngày đêm không ngớt hô rằng: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, đấng đã có, hiện có và sắp đến”.  Hễ khi nào các sinh vật ấy tôn vinh, tôn kính và cảm tạ đấng ngồi trên ngai, là đấng sống đời đời, 10  thì hai mươi bốn trưởng lão quỳ xuống thờ phượng đấng ngồi trên ngai, tức đấng sống đời đời. Họ ném vương miện mình xuống trước ngai mà nói rằng: 11  “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, ngài xứng đáng nhận sự vinh hiển, tôn kính và quyền năng, vì ngài đã tạo nên muôn vật, và bởi ý muốn ngài mà muôn vật hiện hữu và được tạo nên”.

Chú thích