Khải huyền 3:1-22

3  Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh ở Sạt-đe: Đây là lời phán của đấng có bảy thần khí của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: ‘Tôi biết các việc làm của anh, biết anh có tiếng là sống nhưng thật ra là chết.  Hãy cảnh giác, hãy củng cố những gì còn lại mà trước kia gần như đã chết, vì tôi không thấy anh làm công việc mình một cách trọn vẹn trước mắt Đức Chúa Trời tôi.  Vậy, hãy luôn lưu tâm đến những gì anh đã tiếp nhận và nghe, hãy tiếp tục giữ các điều ấy, hãy ăn năn. Thật thế, nếu anh không thức dậy thì lúc tôi đến sẽ như kẻ trộm, anh sẽ chẳng hề hay biết giờ nào tôi đến.  Tuy nhiên, ở chỗ anh tại Sạt-đe, có vài người không làm ô uế áo của mình, họ sẽ mặc áo trắng bước đi cùng với tôi vì họ xứng đáng được như thế.  Vậy, ai chiến thắng sẽ được mặc áo trắng; tôi sẽ không hề xóa danh người ấy khỏi sách sự sống, mà sẽ nhìn nhận danh người trước mặt Cha tôi và các thiên sứ của ngài.  Ai có tai hãy nghe những gì thần khí nói với các hội thánh’.  Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh ở Phi-la-đen-phi-a: Đây là lời phán của đấng thánh, là đấng có thật và có chìa khóa của Đa-vít, là đấng mở cửa mà không ai đóng được, và đóng cửa mà không ai mở được:  ‘Tôi biết các việc làm của anh. Này! Tôi mở trước mặt anh một cánh cửa mà không ai đóng được. Tôi cũng biết anh có một chút sức lực, anh đã vâng giữ lời tôi và đã chứng tỏ lòng trung thành với tôi.  Về phần những kẻ thuộc hội của Sa-tan và nhận mình là người Do Thái, nhưng thật ra họ nói dối vì không phải là người Do Thái, thì này, tôi sẽ bắt họ đến sấp mình nơi chân anh và khiến họ biết rằng tôi yêu thương anh. 10  Vì anh đã noi theo gương kiên trì chịu đựng của tôi nên tôi sẽ gìn giữ anh trong giờ thử thách mà cả thế giới đều phải chịu, là giờ để thử thách tất cả những người sống trên đất. 11  Tôi sắp đến. Hãy tiếp tục giữ chắc những gì anh có, hầu không ai lấy đi phần thưởng của anh. 12  Người nào chiến thắng thì tôi sẽ làm cho người thành một cột trụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời tôi, người sẽ chẳng hề ra khỏi đó nữa, và tôi sẽ viết trên người ấy danh Đức Chúa Trời tôi cũng như tên của thành thuộc về Đức Chúa Trời tôi, tức Giê-ru-sa-lem mới là thành từ nơi ngài ở trên trời xuống, cùng danh mới của tôi. 13  Ai có tai hãy nghe những gì thần khí nói với các hội thánh’. 14  Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh ở Lao-đi-xê: Đây là lời phán của Đấng A-men, đấng làm chứng trung thành và chân thật, là tạo vật đầu tiên của Đức Chúa Trời: 15  ‘Tôi biết các việc làm của anh, anh không nóng cũng không lạnh. Phải chi anh nóng hoặc lạnh. 16  Vậy, vì anh hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên tôi sẽ phun anh ra khỏi miệng tôi. 17  Anh nói: “Tôi giàu có, tích lũy được nhiều của cải và chẳng cần gì cả”, nhưng lại không biết mình khốn khổ, đáng thương hại, nghèo nàn, mù lòa và trần truồng. 18  Thế nên tôi khuyên anh hãy mua vàng của tôi, là vàng đã được tinh luyện bằng lửa, hầu anh trở nên giàu có; hãy mua áo trắng của tôi để mặc, hầu anh không phải xấu hổ vì sự trần truồng của mình bị phô bày; hãy mua thuốc xức mắt của tôi mà thoa lên mắt mình, hầu anh có thể thấy được. 19  Người nào tôi yêu mến thì tôi khiển trách và sửa phạt. Vậy, hãy sốt sắng và ăn năn. 20  Này! Tôi đang đứng trước cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng tôi và mở cửa, tôi sẽ vào nhà ăn tối với người ấy, và người ăn chung với tôi. 21  Người nào chiến thắng thì tôi sẽ cho ngồi chung ngai với tôi, như tôi đã chiến thắng và ngồi chung ngai với Cha tôi. 22  Ai có tai hãy nghe những gì thần khí nói với các hội thánh’”.

Chú thích