Khải huyền 14:1-20

14  Kìa! Tôi thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, cùng với ngài là một trăm bốn mươi bốn ngàn người có danh ngài và danh Cha ngài viết trên trán.  Tôi nghe từ trời có tiếng như tiếng của nhiều dòng nước và tiếng sấm lớn; tiếng mà tôi nghe giống như tiếng của những người vừa hát vừa gảy đàn hạc.  Họ hát trước ngai, trước bốn sinh vật và các trưởng lão một bài nghe như bài ca mới; ngoài một trăm bốn mươi bốn ngàn người đã được mua từ trái đất thì không ai hát đúng được bài ca đó.  Ấy là những người không để bị ô uế bởi đàn bà; thật vậy, họ vẫn còn trong trắng. Họ luôn theo Chiên Con bất cứ nơi nào ngài đi. Họ đã được mua từ nhân loại để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con,  trong miệng họ không có điều gì dối trá; họ chẳng có tì vết nào.  Tôi thấy một thiên sứ khác đang bay giữa trời, thiên sứ ấy có tin mừng vĩnh cửu để loan báo cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi thứ tiếng cùng mọi dân tộc.  Thiên sứ ấy hô lớn: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh ngài, vì giờ phán xét của ngài đã đến, vậy hãy thờ phượng đấng tạo nên trời, đất, biển cùng các suối nước”.  Một thiên sứ khác, là thiên sứ thứ hai, theo sau nói rằng: “Thành ấy đã đổ rồi! Ba-by-lôn Lớn đã đổ rồi, nó đã khiến mọi nước uống rượu say mê sự gian dâm của mình!”.  Một thiên sứ khác, là thiên sứ thứ ba, theo sau họ mà nói lớn rằng: “Những ai thờ con thú dữ cùng tượng nó, cũng như có dấu trên trán hoặc trên tay mình, 10  thì cũng sẽ uống rượu là sự giận dữ của Đức Chúa Trời được đổ nguyên chất vào ly thịnh nộ của ngài, sẽ bị hành hạ bởi lửa và diêm sinh trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. 11  Khói của sự đau đớn họ bay lên đời đời; những kẻ thờ con thú dữ cùng tượng nó, và bất cứ ai có dấu của danh nó thì ngày đêm không được nghỉ ngơi. 12  Điều đó đòi hỏi sự chịu đựng nơi những người thánh, tức những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ vững đức tin nơi Chúa Giê-su”. 13  Tôi nghe từ trời có tiếng phán: “Hãy viết: Hạnh phúc thay cho những người chết trong sự hợp nhất với Chúa từ nay trở đi. Thần khí nói: Đúng vậy, hãy để họ nghỉ các công việc mình, vì những việc họ đã làm cùng đi với họ”. 14  Kìa! Tôi thấy một đám mây trắng, trên đó có ai giống như con người đang ngồi, đầu đội vương miện bằng vàng và tay cầm lưỡi liềm sắc bén. 15  Một thiên sứ khác ra từ thánh điện, nói lớn với đấng ngồi trên đám mây: “Hãy vung lưỡi liềm của anh và gặt, vì giờ gặt đã đến, vụ mùa trên đất đã sẵn sàng”. 16  Đấng ngồi trên mây vung lưỡi liềm xuống đất, và vụ mùa trên đất được gặt. 17  Một thiên sứ khác nữa ra từ thánh điện trên trời, thiên sứ ấy cũng có một lưỡi liềm sắc bén. 18  Một thiên sứ khác nữa ra từ bàn thờ tế lễ và có quyền trên lửa. Thiên sứ ấy nói lớn với thiên sứ có lưỡi liềm sắc bén: “Hãy vung lưỡi liềm sắc bén của anh và thu hoạch những chùm của cây nho trên đất, vì chúng đã chín”. 19  Thiên sứ ấy vung lưỡi liềm xuống đất và cắt cây nho trên đất, rồi quăng vào bồn ép rượu lớn là cơn giận Đức Chúa Trời. 20  Cây nho được đạp trong bồn ép rượu bên ngoài thành, máu ra từ bồn lên cao đến dây cương của các con ngựa, kéo dài khoảng ba trăm cây số.

Chú thích