Hê-bơ-rơ 2:1-18

2  Thế nên, chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn bình thường về những gì mình đã nghe, hầu không bao giờ bị trôi giạt.  Vì nếu lời được phán qua các thiên sứ chứng tỏ là chắc chắn, và mọi tội lỗi cùng hành vi bất tuân đều lãnh lấy án phạt phù hợp với công lý,  thì làm sao chúng ta thoát khỏi án phạt nếu lờ đi sự cứu rỗi lớn lao dường ấy? Chúa là đấng đầu tiên nói về sự cứu rỗi ấy, và những người nghe ngài đã khẳng định điều đó với chúng ta,  đồng thời Đức Chúa Trời cũng xác nhận bằng những dấu lạ, điều kỳ diệu cùng các việc phi thường, và bằng thần khí được ban phát theo ý ngài.  Ngài không bắt thế giới tương lai phục tùng các thiên sứ, đó là thế giới mà chúng tôi đang nói đến.  Nhưng có một nhân chứng từng viết rằng: “Loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con người là chi mà Chúa chăm sóc?  Ngài làm cho người thấp hơn các thiên sứ một chút, ban cho người sự vinh hiển và tôn trọng, giao cho người những công việc của tay ngài.  Ngài bắt muôn vật phục dưới chân người”. Bằng cách bắt muôn vật phục người, Đức Chúa Trời chẳng để một tạo vật nào không phục người. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa thấy muôn vật phục người.  Nhưng chúng ta thấy Chúa Giê-su, đấng đã bị làm cho thấp hơn các thiên sứ một chút, nay được ban sự vinh hiển và tôn trọng vì đã chịu chết, hầu cho bởi lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời mà ngài nếm trải sự chết vì mọi người. 10  Muôn vật hiện hữu vì Đức Chúa Trời và bởi Đức Chúa Trời. Thế nên, để mang nhiều con cái đến với sự vinh hiển thì điều thích hợp là ngài làm cho Đấng Lãnh Đạo Chính, tức đấng dẫn họ đến sự cứu rỗi, được toàn vẹn qua sự khốn khổ. 11  Cả đấng làm cho nên thánh lẫn những người được làm nên thánh đều đến từ một cha, bởi vậy đấng ấy không xấu hổ gọi họ là “anh em” 12  như đã nói: “Con sẽ công bố danh ngài cho anh em con; con sẽ hát ngợi khen ngài giữa hội thánh”. 13  Đấng ấy còn nói: “Tôi sẽ đặt tin cậy nơi ngài”, và cũng nói: “Này! Tôi đây, cùng với các con cái mà Đức Giê-hô-va ban cho tôi”. 14  Bởi thế, vì “các con cái” đều ở thể thịt và huyết, thì đấng ấy cũng trở nên thịt và huyết, hầu qua cái chết của mình, ngài có thể diệt trừ kẻ có khả năng gây ra cái chết là Kẻ Quỷ Quyệt, 15  và có thể giải thoát tất cả những người suốt đời bị làm nô lệ vì sợ hãi cái chết. 16  Thật ra đấng ấy chẳng trợ giúp các thiên sứ, nhưng trợ giúp dòng dõi Áp-ra-ham. 17  Vì vậy, ngài phải trở nên như “anh em” mình về mọi phương diện, để trở nên thầy tế lễ thượng phẩm trung thành và có lòng thương xót trong những việc liên quan đến Đức Chúa Trời, hầu dâng lễ vật cầu hòa vì tội của dân chúng. 18  Chính đấng ấy đã chịu khổ khi bị thử thách nên có thể giúp những người đang trong cơn thử thách.

Chú thích