Gia-cơ 5:1-20

5  Hãy nghe đây, hỡi những người giàu có, hãy khóc lóc kêu than về những nỗi sầu khổ đang đến với mình.  Của cải các người đã mục nát, áo các người bị sâu bọ ăn.  Vàng bạc của các người bị gỉ sét ăn mòn, gỉ sét đó sẽ là bằng chứng buộc tội các người và sẽ tiêu nuốt thân xác các người. Những gì các người đã chất chứa sẽ như lửa trong những ngày sau cùng.  Kìa, tiền lương mà các người không trả cho những người thu hoạch trong ruộng mình cứ kêu lên, và tiếng cầu cứu của các thợ gặt đã thấu đến tai Đức Giê-hô-va vạn quân.  Các người đã sống xa hoa và thỏa mãn dục vọng trên đất này. Lòng các người như thú vật được vỗ béo ngay cả trong ngày bị giết thịt.  Các người đã kết án và thậm chí giết người công chính. Chẳng phải các người đang bị chống lại hay sao?  Vậy, hỡi anh em, hãy kiên nhẫn cho đến khi Chúa hiện diện. Hãy xem, người nông dân chờ đợi hoa lợi quý giá của đất, kiên nhẫn cho đến khi có mưa đầu mùa và mưa cuối mùa.  Anh em cũng hãy kiên nhẫn; hãy làm vững mạnh lòng mình, vì sự hiện diện của Chúa đã gần kề.  Hỡi anh em, đừng phàn nàn về nhau, để anh em không bị phán xét. Kìa! Đấng Phán Xét đang đứng trước cửa. 10  Hỡi anh em, về việc chịu đựng điều ác và thể hiện tính kiên nhẫn, hãy noi gương các nhà tiên tri, là những người đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói. 11  Chúng ta tuyên bố rằng những người đã chịu đựng được thử thách thì hạnh phúc. Anh em đã nghe về sự chịu đựng của Gióp và thấy kết cuộc Đức Giê-hô-va ban cho ông, thấy rằng Đức Giê-hô-va là đấng có lòng trìu mến và thương xót. 12  Hỡi anh em của tôi, trên hết là đừng thề thốt chi nữa, đừng chỉ trời chỉ đất mà thề hoặc thề bất cứ điều gì khác. Nhưng khi anh em nói “có” thì phải là có, và “không” thì phải là không, hầu anh em không bị phán xét. 13  Có ai trong anh em đang chịu đựng gian khổ không? Người ấy hãy tiếp tục cầu nguyện. Có ai đang vui vẻ không? Người ấy hãy hát thánh ca. 14  Có ai trong anh em đang đau bệnh không? Người ấy hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, để họ cầu nguyện và nhân danh Đức Giê-hô-va mà xức dầu cho mình. 15  Lời cầu nguyện với đức tin sẽ giúp người bệnh được lành, và Đức Giê-hô-va sẽ nâng người ấy dậy. Ngoài ra, nếu người ấy có phạm tội thì sẽ được tha. 16  Thế thì, hãy thẳng thắn xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu anh em được chữa lành. Lời cầu xin tha thiết của người công chính có sức mạnh và hiệu lực. 17  Ê-li cũng là người có cảm xúc như chúng ta, nhưng khi ông tha thiết cầu xin cho trời đừng mưa thì trời không mưa trong xứ suốt ba năm sáu tháng. 18  Rồi ông cầu nguyện lần nữa thì trời mưa, và đất sinh hoa lợi. 19  Hỡi anh em của tôi, nếu có ai trong anh em bị dẫn dụ rời bỏ sự thật và có người khác dẫn người ấy trở về, 20  hãy biết rằng hễ ai giúp người có tội từ bỏ đường lối sai lầm mà trở về, người ấy sẽ cứu người phạm tội khỏi cái chết và giúp xóa sạch vô số tội lỗi.

Chú thích