Giăng 7:1-53

7  Sau những việc ấy, Chúa Giê-su đi khắp Ga-li-lê. Ngài không muốn đi lại trong xứ Giu-đa vì giới lãnh đạo Do Thái giáo đang tìm giết ngài.  Tuy nhiên, kỳ Lễ Lều Tạm của dân Do Thái đã đến gần.  Thế nên các em trai ngài nói với ngài: “Anh hãy rời nơi này và đến xứ Giu-đa, để môn đồ anh cũng thấy việc anh làm.  Vì không ai muốn được nhiều người biết đến mà lại làm việc âm thầm cả. Nếu anh làm những việc này thì hãy ra mặt cho thiên hạ biết”.  Thật ra, các em ngài không tin ngài.  Chúa Giê-su nói với họ: “Giờ của anh chưa đến, còn các em đi lúc nào cũng được.  Thế gian không có cớ để ghét các em, nhưng họ ghét anh, vì anh làm chứng rằng việc làm của họ là gian ác.  Các em hãy đi dự lễ, anh chưa đi vì giờ của anh chưa đến”.  Nói những lời ấy xong, ngài ở lại Ga-li-lê. 10  Nhưng khi các em ngài đã đi dự lễ, ngài cũng âm thầm đi. 11  Trong kỳ lễ, người Do Thái tìm ngài và hỏi nhau: “Anh ta đâu?”. 12  Có nhiều lời xì xào về ngài trong dân chúng. Người thì nói: “Anh ta là người tốt”. Kẻ khác nói: “Không, anh ta chỉ dụ dỗ dân chúng thôi”. 13  Dù vậy, không ai dám nói công khai về ngài vì sợ giới lãnh đạo Do Thái giáo. 14  Đến giữa kỳ lễ, Chúa Giê-su lên đền thờ dạy dỗ. 15  Giới lãnh đạo Do Thái giáo ngạc nhiên thốt lên: “Người này không học trường lớp nào mà sao thông hiểu chữ nghĩa dường ấy?”. 16  Chúa Giê-su đáp: “Những gì tôi dạy không phải của tôi mà của đấng phái tôi đến. 17  Ai muốn làm theo ý Đức Chúa Trời thì sẽ biết lời dạy ấy đến từ ngài hay tôi nói theo ý riêng. 18  Người nói theo ý riêng là tìm vinh hiển cho chính mình; còn người tìm vinh hiển cho đấng đã phái mình là người chân thật, và trong người ấy không có sự dối trá nào. 19  Môi-se đã cho các ông Luật pháp phải không? Nhưng không ai trong các ông tuân theo luật ấy. Sao các ông tìm giết tôi?”. 20  Dân chúng nói: “Anh bị ác thần ám rồi. Ai tìm giết anh đâu?”. 21  Chúa Giê-su phán: “Tôi chỉ làm có một việc, mà hết thảy anh em lại ngạc nhiên. 22  Vậy, hãy nghĩ xem: Môi-se đã cho anh em luật về phép cắt bì—luật đó không phải từ thời Môi-se mà từ thời các tổ phụ—và anh em cắt bì cho người nam vào ngày Sa-bát. 23  Nếu một người được cắt bì vào ngày Sa-bát để không phạm Luật Môi-se thì sao anh em lại giận dữ với tôi vì tôi đã chữa lành trọn vẹn cho một người vào ngày Sa-bát? 24  Đừng xét đoán theo bề ngoài, nhưng hãy xét đoán một cách công bằng”. 25  Một số người dân ở Giê-ru-sa-lem nói: “Đây là người mà họ đang tìm giết phải không? 26  Kìa, người đang nói trước công chúng mà họ chẳng nói gì với người cả. Chẳng lẽ các nhà lãnh đạo đã biết chắc người ấy là Đấng Ki-tô? 27  Còn chúng ta, chúng ta biết gốc gác của người này, nhưng khi Đấng Ki-tô đến thì không ai biết ngài xuất thân từ đâu”. 28  Sau đó, khi đang dạy dỗ trong đền thờ, Chúa Giê-su cất tiếng nói lớn: “Anh em biết tôi và cũng biết tôi xuất thân từ đâu. Tôi không tự ý đến, đấng phái tôi đến là có thật, và anh em không biết ngài. 29  Tôi biết ngài vì tôi là người đại diện cho ngài, và ngài phái tôi đến”. 30  Thế là họ tìm cách bắt ngài, nhưng không thể tra tay trên ngài vì giờ của ngài chưa đến. 31  Dù vậy, có nhiều người trong dân chúng tin ngài và nói: “Khi Đấng Ki-tô đến, không lẽ ngài sẽ làm nhiều phép lạ hơn người này sao?”. 32  Nghe  đám đông xì xầm như thế về ngài, người Pha-ri-si cùng các trưởng tế sai cảnh vệ đi bắt ngài. 33  Chúa Giê-su nói: “Tôi còn ở với anh em thêm chút nữa trước khi đi đến với đấng đã phái tôi. 34  Anh em sẽ tìm tôi nhưng không thấy, và nơi tôi đi đến anh em không đến được”. 35  Giới lãnh đạo Do Thái giáo bèn nói với nhau: “Người này định đi đâu mà chúng ta sẽ không tìm thấy? Chẳng lẽ ông ta định đi đến những người Do Thái sống giữa người Hy Lạp và dạy người Hy Lạp? 36  Ông ta có ý gì khi nói: ‘Anh em sẽ tìm tôi nhưng không thấy, và nơi tôi đi đến anh em không đến được’?”. 37  Vào ngày cuối và quan trọng nhất của kỳ lễ, Chúa Giê-su đứng dậy cất tiếng nói lớn: “Ai khát hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nước uống. 38  Ai tin tôi thì như lời Kinh Thánh đã nói: ‘Từ đáy lòng người ấy sẽ tuôn tràn những dòng nước mang lại sự sống’”. 39  Ngài đang nói về thần khí mà những người tin ngài sắp nhận. Họ chưa nhận được thần khí vì Chúa Giê-su chưa được vinh hiển. 40  Một số người trong đoàn dân nghe lời ấy thì nói: “Đây quả là đấng tiên tri được báo trước”. 41  Số khác cho rằng: “Đây là Đấng Ki-tô”. Nhưng cũng có người nói: “Đấng Ki-tô đâu có ra từ Ga-li-lê phải không? 42  Chẳng phải Kinh Thánh đã nói Đấng Ki-tô ra từ dòng dõi Đa-vít và đến từ Bết-lê-hem, ngôi làng mà Đa-vít từng ở sao?”. 43  Bởi thế, dân chúng bất đồng với nhau về ngài. 44  Một số người muốn bắt ngài nhưng không ai có thể tra tay trên ngài. 45  Vì vậy, khi những cảnh vệ trở về, các trưởng tế và người Pha-ri-si hỏi: “Sao các anh không bắt hắn về đây?”. 46  Họ trả lời: “Chưa từng có người nào giảng dạy như người này”. 47  Người Pha-ri-si nói: “Các anh cũng bị lừa rồi sao? 48  Có ai trong giới lãnh đạo hoặc Pha-ri-si tin hắn không? 49  Nhưng lũ dân không biết Luật pháp này thật đáng rủa”. 50  Ni-cô-đem, người trước đây đến gặp Chúa Giê-su và cũng ở trong số họ, bèn nói: 51  “Theo Luật của chúng ta, muốn kết tội một người thì trước hết phải nghe người đó để biết người đó làm gì, đúng không?”. 52  Họ nói: “Ông cũng là người Ga-li-lê sao? Hãy tra cứu thì sẽ thấy, không có đấng tiên tri nào ra từ Ga-li-lê cả”. Đoạn dưới đây, từ câu 53 đến câu 11 của chương 8, không có trong nhiều bản chép tay cổ xưa có thẩm quyền (có một số điểm khác nhau giữa những câu này trong các văn bản tiếng Hy Lạp và các bản dịch): 53  Sau đó, ai nấy đều trở về nhà mình.

Chú thích