Giăng 15:1-27

15  Tôi là cây nho thật, Cha tôi là người trồng.  Nhánh nào trên tôi không sinh trái, ngài cắt bỏ; nhánh nào sinh trái, ngài tỉa cho sạch để nó sinh trái nhiều hơn.  Anh em đã được sạch nhờ lời tôi nói với anh em.  Hãy tiếp tục hợp nhất với tôi, và tôi sẽ hợp nhất với anh em. Như nhánh nho không thể tự sinh trái nếu không dính liền với cây, anh em cũng vậy nếu không luôn hợp nhất với tôi.  Tôi là cây nho, anh em là nhánh. Ai luôn hợp nhất với tôi và tôi hợp nhất với người ấy, thì người sẽ sinh nhiều trái; vì nếu lìa khỏi tôi, anh em chẳng làm được gì.  Nếu ai không luôn hợp nhất với tôi, người ấy sẽ như nhánh cây bị quăng ra ngoài và khô đi; người ta gom những nhánh ấy lại rồi ném vào lửa, và chúng bị thiêu cháy.  Nếu anh em luôn hợp nhất với tôi và lời tôi luôn ở trong lòng anh em thì khi xin bất cứ điều gì mình muốn, anh em sẽ được ban cho.  Nhờ điều này mà Cha tôi được vinh hiển, ấy là anh em tiếp tục kết nhiều quả và chứng tỏ là môn đồ tôi.  Như Cha yêu thương tôi và tôi yêu thương anh em, hãy luôn ở trong tình yêu thương của tôi. 10  Nếu anh em giữ các điều răn của tôi, anh em sẽ luôn ở trong tình yêu thương của tôi, như tôi đã giữ các điều răn của Cha và luôn ở trong tình yêu thương của ngài. 11  Tôi nói với anh em những điều ấy, để anh em có niềm vui giống như tôi, và niềm vui của anh em được trọn vẹn. 12  Điều răn của tôi là anh em hãy yêu thương nhau, như tôi đã yêu thương anh em. 13  Không ai có tình yêu thương lớn hơn người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì bạn mình. 14  Anh em là bạn tôi nếu làm theo những gì tôi truyền dạy. 15  Tôi không gọi anh em là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết việc chủ làm. Nhưng tôi gọi anh em là bạn, vì mọi điều tôi nghe nơi Cha, tôi đã cho anh em biết. 16  Không phải anh em đã chọn tôi mà là tôi chọn anh em, để anh em tiếp tục kết quả và quả của anh em còn mãi; hầu cho anh em nhân danh tôi xin Cha bất cứ điều gì, ngài sẽ ban cho. 17  Tôi truyền cho anh em những điều ấy để anh em yêu thương nhau. 18  Nếu thế gian ghét anh em, hãy biết rằng họ đã ghét tôi trước khi ghét anh em. 19  Nếu anh em thuộc về thế gian, thế gian sẽ thích những ai thuộc về họ. Nhưng anh em không thuộc về thế gian, và tôi đã chọn anh em từ giữa thế gian, bởi cớ ấy họ ghét anh em. 20  Hãy nhớ lời tôi từng nói với anh em: Đầy tớ không lớn hơn chủ. Nếu họ đã ngược đãi tôi thì cũng sẽ ngược đãi anh em; nếu họ đã giữ lời tôi thì cũng sẽ giữ lời anh em. 21  Nhưng vì cớ danh tôi, họ sẽ làm mọi điều ấy để chống lại anh em, bởi họ không biết đấng phái tôi đến. 22  Nếu tôi không đến nói với họ thì họ chẳng mắc tội; nhưng bây giờ họ không có cớ để bào chữa cho tội lỗi mình. 23  Ai ghét tôi là ghét Cha tôi. 24  Nếu họ không thấy tôi làm những việc mà không ai khác làm thì họ chẳng có tội; nhưng bây giờ họ đã thấy, và họ ghét tôi cùng Cha tôi. 25  Tuy nhiên, điều đó xảy ra để ứng nghiệm lời được viết trong Luật pháp của họ: ‘Họ ghét tôi vô cớ’. 26  Tôi sẽ ban cho anh em sự trợ giúp từ Cha, là thần khí tỏ bày sự thật và bởi Cha mà ra. Khi đến, sự trợ giúp ấy sẽ giúp anh em hiểu rõ về tôi, 27  rồi anh em cũng phải làm chứng về tôi, vì anh em đã ở với tôi từ lúc ban đầu.

Chú thích