Công vụ 22:1-30

22  “Thưa các bậc cha anh, bây giờ xin nghe tôi giãi bày”.  (Nghe ông nói bằng tiếng Hê-bơ-rơ thì họ càng im lặng, ông nói:)  “Tôi là người Do Thái, sinh tại Tạt-sơ thuộc xứ Si-li-si, nhưng được chính Ga-ma-li-ên dạy dỗ tại thành này, được giáo dục nghiêm ngặt theo Luật pháp của tổ tiên, rất sốt sắng với Đức Chúa Trời như tất cả anh em ngày nay.  Tôi đã bắt bớ những người đi theo đường lối này khiến một số người phải chết, trói cả đàn ông lẫn phụ nữ và tống họ vào tù.  Thầy tế lễ thượng phẩm và cả hội đồng trưởng lão có thể làm chứng cho tôi về điều ấy. Tôi cũng xin họ những lá thư để mang đến cho anh em ở Đa-mách và lên đường đi bắt trói những người ở đó để giải về Giê-ru-sa-lem trừng phạt.  Trên đường đi, khoảng giữa trưa tôi đến gần thành Đa-mách, thình lình từ trời có ánh sáng chói lòa chiếu rọi khắp quanh tôi.  Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với mình: ‘Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ! Sao ngươi bắt bớ ta?’.  Tôi đáp: ‘Thưa ngài, ngài là ai?’. Ngài phán: ‘Ta là Giê-su người Na-xa-rét mà ngươi đang bắt bớ’.  Những người đi cùng tôi đã thấy ánh sáng nhưng không nghe được những lời đấng ấy phán với tôi. 10  Tôi nói: ‘Thưa ngài, tôi phải làm gì?’. Ngài đáp: ‘Hãy đứng dậy đi vào thành Đa-mách, ở đó ngươi sẽ được chỉ bảo mọi điều đã định cho ngươi phải làm’. 11  Tôi không thấy được gì vì ánh sáng ấy quá chói lòa, những người đi chung bèn nắm tay tôi dẫn vào thành Đa-mách. 12  Có một người tên A-na-nia, xét theo Luật pháp là người thành kính, và mọi người Do Thái ở đó đều nói tốt về ông. 13  A-na-nia đến đứng bên tôi và nói: ‘Anh Sau-lơ, hãy sáng mắt lại!’. Ngay lúc ấy, tôi nhìn lên và thấy ông. 14  Ông nói: ‘Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã chọn anh, hầu cho anh biết ý muốn ngài, thấy đấng công chính và nghe tiếng đấng ấy, 15  vì anh sẽ là nhân chứng của đấng ấy, công bố cho mọi người biết những gì anh đã thấy và nghe. 16  Sao anh còn chần chừ? Hãy đứng dậy chịu phép báp-têm, và tẩy sạch tội lỗi mình bằng cách kêu cầu danh đấng ấy’. 17  Nhưng khi trở lại Giê-ru-sa-lem, tôi đang cầu nguyện trong đền thờ thì nhận được khải tượng 18  và thấy ngài nói với tôi: ‘Mau lên, hãy ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem ngay, vì họ sẽ không chấp nhận lời chứng của anh về tôi đâu’. 19  Tôi đáp: ‘Thưa Chúa, họ biết rõ tôi từng đến các nhà hội, bắt giam và đánh những người tin Chúa. 20  Khi nhân chứng của Chúa là Ê-tiên bị giết, tôi tán thành và đứng gần đó giữ áo khoác cho những người giết anh ấy’. 21  Nhưng ngài phán với tôi: ‘Hãy lên đường, vì tôi sẽ phái anh đến các dân ở phương xa’”. 22  Họ lắng nghe đến đó thì hét lên: “Hãy loại hạng người như hắn ra khỏi mặt đất, vì hắn không đáng sống!”. 23  Họ gào thét, quăng áo khoác và ném tung bụi đất lên trời 24  nên viên chỉ huy truyền lệnh dẫn Phao-lô vào trại quân, bảo tra khảo ông bằng roi để biết rõ tại sao họ la hét chống đối ông như vậy. 25  Khi họ căng ông ra để đánh đập, ông nói với viên đại đội trưởng đang đứng đó: “Các anh có được phép dùng roi đánh đập một công dân La Mã chưa bị kết tội không?”. 26  Nghe thế, viên đại đội trưởng đến báo với viên chỉ huy: “Ngài tính sao đây? Người này là công dân La Mã”. 27  Viên chỉ huy đến hỏi Phao-lô: “Nói cho tôi biết, ông có phải là công dân La Mã không?”. Ông trả lời: “Phải”. 28  Viên chỉ huy nói: “Tôi phải chi một số tiền lớn mới mua được quyền công dân ấy”. Phao-lô đáp: “Còn tôi khi sinh ra đã có rồi”. 29  Ngay lập tức, những người định tra khảo ông đều rút lui; còn viên chỉ huy, khi biết Phao-lô là công dân La Mã thì sợ vì đã xiềng ông. 30  Hôm sau, vì muốn biết chắc tại sao Phao-lô bị người Do Thái tố cáo, viên chỉ huy mở xích cho ông và truyền bảo các trưởng tế cùng Tòa Tối Cao nhóm lại. Ông dẫn Phao-lô xuống và đưa đến đứng giữa họ.

Chú thích