Cô-lô-se 4:1-18

4  Hỡi người làm chủ, hãy đối xử với nô lệ theo cách công chính* và công bằng, vì biết rằng anh em cũng có một Chủ ở trên trời.  Hãy kiên trì cầu nguyện, tiếp tục tỉnh thức mà làm thế với lời tạ ơn.  Đồng thời hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để Đức Chúa Trời mở cánh cửa cho lời ngài, hầu chúng tôi có thể công bố sự mầu nhiệm về Đấng Ki-tô (quả thật vì mầu nhiệm ấy mà tôi chịu xiềng xích)  và tôi có thể nói rõ ràng như mình nên nói.  Hãy tiếp tục sống khôn ngoan với người ngoài hội thánh, và luôn tận dụng thì giờ.  Lời nói anh em phải luôn tử tế, được nêm thêm muối, hầu anh em biết nên đối đáp với mỗi người như thế nào.  Ti-chi-cơ, người anh em yêu dấu của tôi, người phục vụ trung thành và cùng là tôi tớ với tôi trong Chúa, sẽ cho anh em biết về tất cả công việc của tôi.  Tôi phái anh ấy đến để anh em biết tình trạng của chúng tôi và anh ấy có thể an ủi lòng anh em.  Cùng đi với anh ấy là Ô-nê-sim, người anh em trung thành yêu dấu của tôi, và từng ở với anh em. Họ sẽ cho anh em biết mọi điều xảy ra ở đây. 10  A-ri-ta-cơ bạn tù của tôi, cùng với Mác là em họ của Ba-na-ba gửi lời chào anh em (Mác là người mà anh em đã nhận chỉ thị tiếp đón nếu anh ấy có đến). 11  Giê-su gọi là Giúc-tu cũng vậy. Các anh ấy là người chịu phép cắt bì. Tôi chỉ có họ là cộng sự làm việc cho Nước Đức Chúa Trời, và họ là nguồn an ủi lớn cho tôi. 12  Ê-pháp-ra, tôi tớ của Đấng Ki-tô Giê-su và từng ở với anh em, cũng gửi lời chào. Anh ấy luôn tha thiết cầu nguyện cho anh em, hầu cuối cùng anh em được trọn vẹn và có lòng tin chắc trong mọi điều liên quan đến ý muốn Đức Chúa Trời. 13  Tôi chứng nhận rằng anh ấy làm việc khó nhọc vì anh em, cũng như vì anh em ở Lao-đi-xê và Hi-ê-ra-bô-li. 14  Lu-ca, người thầy thuốc yêu dấu, cùng Đê-ma gửi lời chào anh em. 15  Cho tôi gửi lời chào anh em ở Lao-đi-xê, chị Nim-pha và hội thánh nhóm tại nhà chị. 16  Sau khi đọc xong thư này, hãy sắp đặt để hội thánh Lao-đi-xê cũng được đọc và anh em được đọc thư gửi cho họ. 17  Cũng bảo A-chíp rằng: “Hãy luôn chú tâm vào việc hoàn tất chức vụ thánh mà anh đã nhận khi làm môn đồ Chúa”. 18  Đây là lời chào của tôi, do chính tay tôi là Phao-lô viết. Hãy nhớ đến sự xiềng xích của tôi. Nguyện lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời ở cùng anh em.

Chú thích