Cô-lô-se 3:1-25

3  Tuy nhiên, nếu anh em đã được làm cho sống cùng với Đấng Ki-tô, hãy tiếp tục tìm kiếm những điều ở trên cao, nơi Đấng Ki-tô ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.  Hãy chú tâm đến những điều ở trên cao, chẳng phải những điều dưới đất.  Vì anh em đã chết, và sự sống anh em nằm trong tay Đấng Ki-tô theo ý Đức Chúa Trời.  Khi Đấng Ki-tô, là sự sống của chúng ta, xuất hiện thì anh em cũng sẽ cùng ngài xuất hiện trong sự vinh hiển.  Vậy, hãy làm chết các bộ phận của thân thể trần tục sinh ra những thứ như gian dâm, ô uế, ham muốn tình dục, ước muốn tai hại, và tham lam, tức là thờ thần tượng.  Vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đến.  Trong lối sống trước kia, anh em cũng từng ăn ở như thế.  Nhưng nay anh em phải lột bỏ hết những điều đó, tức là thịnh nộ, giận dữ, xấu xa, lăng mạ, và chớ có lời tục tĩu nào ra khỏi miệng mình.  Đừng nói dối nhau. Hãy lột bỏ nhân cách cũ cùng các việc làm của nó, 10  và mặc lấy nhân cách mới, là nhân cách đang được đổi mới nhờ sự hiểu biết chính xác, theo hình ảnh của đấng tạo ra nó. 11  Trong đó không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, người ngoại quốc, người Sy-the, nô lệ, người tự do, nhưng Đấng Ki-tô là mọi sự và trong tất cả. 12  Vậy, là những người được Đức Chúa Trời chọn, là người thánh và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy lòng trắc ẩn dịu dàng, sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và kiên nhẫn. 13  Hãy tiếp tục chịu đựng và sẵn lòng tha thứ nhau dù có lý do để phàn nàn về người khác. Đức Giê-hô-va đã sẵn lòng tha thứ anh em thể nào, anh em cũng phải làm như vậy. 14  Nhưng bên cạnh những điều ấy, hãy mặc lấy tình yêu thương, vì đó là mối liên kết giúp hợp nhất trọn vẹn. 15  Cũng hãy để sự bình an của Đấng Ki-tô ngự trị trong lòng anh em, vì anh em thật đã được gọi đến sự bình an ấy để hợp thành một thân thể. Hãy tỏ lòng biết ơn. 16  Hãy để lời của Đấng Ki-tô đầy dẫy trong anh em cùng tất cả sự khôn ngoan của lời ấy. Hãy tiếp tục dạy dỗ, khích lệ nhau bằng những bài thơ thánh, lời chúc tụng Đức Chúa Trời và những bài thánh ca được hát với lòng biết ơn; hãy hát cho Đức Giê-hô-va với cả tấm lòng. 17  Dù anh em nói hoặc làm bất cứ điều gì thì hãy nói hoặc làm nhân danh Chúa Giê-su, và qua ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha. 18  Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, vì đó là điều thích hợp cho môn đồ của Chúa. 19  Hỡi người làm chồng, hãy luôn yêu vợ và đừng giận dữ với nàng. 20  Hỡi người làm con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì điều đó đẹp lòng Chúa. 21  Hỡi người làm cha, đừng làm cho con bực tức, hầu chúng không bị ngã lòng. 22  Hỡi các nô lệ, hãy vâng lời những người chủ của mình trong mọi sự, không chỉ trước mặt họ như để làm vui lòng người ta, nhưng với lòng chân thành và sự kính sợ Đức Giê-hô-va. 23  Hễ làm việc gì thì hãy làm hết mình, như làm cho Đức Giê-hô-va chứ không phải cho người ta, 24  vì anh em biết mình sẽ được Đức Giê-hô-va ban sản nghiệp làm phần thưởng. Hãy làm tôi cho Chủ là Đấng Ki-tô. 25  Người làm điều sai trái chắc chắn sẽ phải trả giá cho hành vi đó, không có sự thiên vị nào cả.

Chú thích