2 Ti-mô-thê 4:1-22

4  Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Ki-tô Giê-su, là đấng xét đoán người sống cùng người chết khi ngài xuất hiện và đến với vương quyền, ta nghiêm dặn con  hãy giảng lời Đức Chúa Trời, cấp bách làm điều đó trong khi thuận tiện lẫn khi khó khăn, hãy sửa dạy, khiển trách, khuyên dỗ, với tất cả lòng kiên nhẫn và nghệ thuật giảng dạy.  Vì sẽ có một thời người ta không chịu lắng nghe sự dạy dỗ đúng đắn, nhưng lại theo ham muốn riêng mà tập họp các thầy dạy quanh mình để nghe những lời êm tai.  Họ sẽ không còn chịu nghe sự thật mà lại chú ý đến những chuyện bịa đặt.  Nhưng con hãy tỉnh táo trong mọi việc, chịu đựng khó nhọc, làm công việc của người truyền giảng tin mừng và hoàn thành chức vụ thánh của mình.  Còn ta, ta dâng chính mình như rượu tế lễ được đổ ra vậy, và sắp đến kỳ định để ta được giải thoát rồi.  Ta đã chiến đấu trong trận chiến tốt lành, đã hoàn tất cuộc đua, đã sống theo niềm tin.  Từ nay trở đi, vương miện của sự công chính đã được dành cho ta, là điều mà Chúa, đấng phán xét công chính, sẽ ban thưởng cho ta trong ngày đó, nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai mong chờ ngài xuất hiện.  Hãy cố gắng đến với ta cho sớm. 10  Đê-ma đã bỏ ta vì yêu thế gian này, và người đã đi đến Tê-sa-lô-ni-ca; Cơ-rết-xen đi Ga-la-ti, còn Tít thì đi Đa-ma-ti. 11  Chỉ mình Lu-ca ở với ta. Hãy dẫn theo Mác nữa, vì người rất có ích cho ta trong công việc thánh. 12  Nhưng ta đã phái Ti-chi-cơ đến Ê-phê-sô. 13  Khi đi, con hãy mang theo cái áo choàng ta đã đưa cho Ca-bơ ở Trô-ách giữ giùm, cùng các cuộn sách, đặc biệt là các cuộn sách bằng giấy da. 14  Người thợ đồng A-léc-xan-đơ đã hại ta nhiều lắm. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả công việc của ông ta. 15  Con cũng phải đề phòng ông ta, vì ông ta chống đối thông điệp của chúng ta rất dữ dội. 16  Khi ta biện hộ cho mình lần thứ nhất, chẳng ai đứng về phía ta, hết thảy đều bỏ ta; nguyện Đức Chúa Trời không bắt họ chịu trách nhiệm về điều đó. 17  Nhưng Chúa đứng gần ta, truyền sức mạnh cho ta, hầu qua ta mà công việc rao giảng được thực hiện trọn vẹn và mọi dân đều được nghe; ta đã được giải cứu khỏi miệng sư tử. 18  Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mọi điều ác và gìn giữ ta cho Nước của ngài trên trời. Nguyện ngài được vinh hiển đời đời vô cùng. A-men. 19  Xin gửi lời chào đến Bê-rít-sin và A-qui-la, cùng nhà Ô-nê-si-phô-rơ. 20  Ê-rát-tu ở lại Cô-rinh-tô, còn Trô-phim thì ta đã để lại Mi-lê vì người bị bệnh. 21  Con hãy gắng hết sức đến trước mùa đông. Ơ-bu-lơ gửi lời chào con; Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đi-a và hết thảy anh em cũng vậy. 22  Nguyện xin Chúa ở cùng con, vì con thể hiện tinh thần đúng đắn. Nguyện lòng nhân từ bao la của ngài ở cùng anh em.

Chú thích