2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17

2  Tuy nhiên, hỡi anh em, về sự hiện diện của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta cũng như việc chúng ta được thu nhóm lại với ngài, chúng tôi xin anh em  đừng vội để tâm trí bị lung lay và bối rối bởi lời tiên tri, lời nói, hay thư có vẻ như đến từ chúng tôi, cho rằng ngày của Đức Giê-hô-va đến rồi.  Chớ để ai khiến anh em lầm đường lạc lối, dù bằng bất cứ cách nào, vì ngày ấy sẽ không đến trước khi có sự bội đạo và trước khi kẻ gian ác là con của sự hủy diệt được tỏ lộ.  Hắn là kẻ chống đối, tự tôn mình lên trên tất cả những ai được gọi là “thần” hoặc những gì được thờ phượng, thế nên hắn ngồi trong đền thờ của Đức Chúa Trời, xưng mình là thần.  Anh em không nhớ tôi từng nói những điều đó khi còn ở với anh em sao?  Vậy bây giờ, anh em biết điều gì đang cản trở hắn, để hắn chỉ được tỏ lộ vào đúng thời điểm.  Thật thế, sự gian ác của hắn là điều bí ẩn và đã hoạt động rồi; nhưng nó chỉ bí ẩn cho đến khi người hiện đang cản trở nó không còn nữa.  Bấy giờ, kẻ gian ác đó sẽ được tỏ lộ, hắn là kẻ mà Chúa Giê-su sẽ hủy diệt bởi quyền năng ra từ miệng ngài và làm cho tiêu tan khi sự hiện diện của ngài được thấy rõ.  Nhờ hoạt động của Sa-tan mà kẻ gian ác đó hiện diện, làm mọi việc phi thường, dấu hiệu lạ cùng điều kỳ diệu mang tính giả dối, 10  dùng mọi cách bất chính để lừa những người sẽ lãnh hình phạt là sự hủy diệt, vì họ không chấp nhận cũng như không yêu sự thật có thể mang lại sự cứu rỗi cho họ. 11  Ấy là lý do Đức Chúa Trời để họ bị mê hoặc bởi hoạt động giả dối, hầu họ tin lời nói dối 12  và hết thảy đều bị kết án, vì họ không tin nơi sự thật mà lại vui thích nơi sự bất chính. 13  Hỡi anh em được Đức Giê-hô-va yêu thương, chúng tôi phải luôn cảm tạ ngài vì anh em, bởi từ đầu ngài đã chọn anh em để được cứu rỗi, qua việc làm cho anh em nên thánh bởi thần khí ngài và qua đức tin của anh em nơi sự thật. 14  Ngài gọi anh em đến sự cứu rỗi ấy qua tin mừng chúng tôi công bố, hầu anh em nhận được sự vinh hiển của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta. 15  Vậy, hỡi anh em, hãy đứng vững và giữ chặt những điều đã được dạy, dù là qua lời nói hoặc thư đến từ chúng tôi. 16  Ngoài ra, nguyện xin Chúa Giê-su Ki-tô và Đức Chúa Trời là Cha, hai đấng yêu thương chúng ta và ban sự an ủi mãi mãi cùng niềm hy vọng tốt lành bởi lòng nhân từ bao la, 17  an ủi và giúp anh em vững mạnh để luôn làm và nói những điều tốt lành.

Chú thích