2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12

1  Phao-lô, Sin-vanh cùng Ti-mô-thê gửi cho hội thánh của người Tê-sa-lô-ni-ca, tức những người hợp nhất với Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, và với Chúa Giê-su Ki-tô:  Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la và sự bình an từ Đức Chúa Trời, là Cha, và từ Chúa Giê-su Ki-tô.  Hỡi anh em, chúng tôi phải luôn cảm tạ Đức Chúa Trời vì anh em. Đó là điều thích hợp, bởi đức tin anh em tiến bộ vượt bậc và tình yêu thương của mỗi người trong anh em đối với nhau càng thêm sâu đậm.  Thế nên, chúng tôi hãnh diện về anh em trong các hội thánh của Đức Chúa Trời vì sự chịu đựng và đức tin của anh em trước mọi sự ngược đãi và hoạn nạn mà anh em đang chịu.  Mọi điều ấy là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời xét xử công bằng, nhờ thế anh em được xem là xứng đáng với Nước của ngài, và đây là lý do anh em đang chịu khổ.  Quả là công bằng khi Đức Chúa Trời lấy hoạn nạn báo trả những kẻ gây hoạn nạn cho anh em.  Về phần anh em, là những người chịu hoạn nạn, Đức Chúa Trời sẽ ban cho sự giải thoát cùng chúng tôi vào lúc Chúa Giê-su từ trời xuất hiện với các thiên sứ hùng mạnh của ngài  trong ngọn lửa, khi ngài báo thù những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời và kẻ không vâng theo tin mừng về Chúa Giê-su của chúng ta.  Những kẻ ấy sẽ chịu án phạt là bị hủy diệt vĩnh viễn khỏi mặt Chúa và không còn thấy quyền năng vinh hiển của ngài; 10  điều đó xảy ra khi ngài đến để được vinh hiển với các người thánh của ngài, và được tất cả những người thể hiện đức tin nơi ngài thán phục trong ngày đó, bởi anh em đã tin lời chứng của chúng tôi. 11  Thế nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho anh em, hầu Đức Chúa Trời chúng ta xem anh em là xứng đáng với lời gọi của ngài và dùng quyền năng ngài để hoàn tất mọi điều tốt lành ngài muốn, cũng như để hoàn tất công việc anh em làm bởi đức tin. 12  Ấy là để danh của Chúa Giê-su chúng ta được vinh hiển nhờ anh em, và anh em cũng được như vậy nhờ hợp nhất với ngài, theo lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-tô.

Chú thích