2 Phi-e-rơ 3:1-18

3  Hỡi anh em yêu dấu, nay tôi viết lá thư thứ hai cho anh em, và như trong thư thứ nhất, tôi khơi dậy khả năng suy nghĩ sáng suốt của anh em qua lời nhắc nhở,  hầu anh em nhớ những lời trước đây của các tiên tri thánh, cùng mệnh lệnh của Chúa là Đấng Cứu Rỗi đã được truyền qua các sứ đồ của anh em.  Trên hết, hãy biết rằng trong những ngày sau cùng sẽ có những kẻ chế giễu buông lời nhạo báng, làm theo ham muốn của riêng mình  và nói: “Lời hứa về sự hiện diện của ngài ở đâu? Từ ngày tổ phụ chúng ta an giấc, mọi thứ vẫn còn nguyên như từ lúc tạo ra thế gian”.  Vì họ cố tình lờ đi sự kiện là thời xưa đã có trời, còn đất liền thì nhô cao hơn mặt nước và ở giữa nước nhờ lời Đức Chúa Trời;  và bởi những điều đó mà thế gian thời bấy giờ bị hủy diệt khi chìm ngập trong nước.  Cũng bởi lời ấy mà trời đất hiện nay để dành lại cho lửa, được giữ cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ không tin kính.  Tuy nhiên, hỡi anh em yêu dấu, chớ bỏ qua điều này: Với Đức Giê-hô-va, một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày.  Đức Giê-hô-va không chậm trễ thực hiện lời hứa của ngài như một số người nghĩ, nhưng ngài kiên nhẫn với anh em vì chẳng muốn ai bị diệt, mà muốn mọi người đều ăn năn. 10  Song, ngày của Đức Giê-hô-va sẽ đến như kẻ trộm, lúc ấy trời sẽ thình lình qua đi với một tiếng rầm, các thành phần sẽ tan biến vì sức nóng cực độ, đất và mọi công trình trên nó sẽ bị phơi bày. 11  Vì mọi điều ấy sẽ bị tan biến như thế, nên anh em hãy xem xét mình phải thuộc loại người nào. Anh em phải là người có cách ăn ở thánh khiết và thể hiện lòng sùng kính 12  trong khi chờ đợi và ghi nhớ sự hiện diện của ngày Đức Giê-hô-va. Vào ngày ấy, trời sẽ bị hủy diệt trong lửa, các thành phần sẽ tan chảy bởi sức nóng cực độ. 13  Nhưng sẽ có trời mới và đất mới như chúng ta đang chờ đợi theo lời hứa của ngài, và nơi đó sự công chính sẽ tồn tại mãi mãi. 14  Vậy, hỡi anh em yêu dấu, vì anh em đang chờ đợi những điều ấy nên hãy gắng hết sức để cuối cùng được ngài xét thấy là không tì, không vết và có sự hòa thuận. 15  Hơn nữa, hãy xem sự kiên nhẫn của Chúa chúng ta là sự cứu rỗi, như anh Phao-lô yêu dấu của chúng ta cũng có viết cho anh em, theo sự khôn ngoan anh ấy nhận được. 16  Thật vậy, anh Phao-lô đã viết về những điều ấy trong các lá thư của mình. Tuy nhiên, trong đó có một số điểm khó hiểu; những người thiếu hiểu biết và không vững vàng đang bóp méo những điểm ấy, như họ cũng làm với các phần khác của Kinh Thánh, và bởi thế mà chuốc lấy sự hủy diệt. 17  Vậy, hỡi anh em yêu dấu, vì biết trước những điều đó nên anh em hãy coi chừng, kẻo bị dẫn dụ bởi sự lừa dối của những kẻ gian ác ấy mà đánh mất lòng trung kiên. 18  Hãy tiếp tục đón nhận thêm ân huệ cùng sự hiểu biết về Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Nguyện ngài được vinh hiển từ nay cho đến mãi mãi.

Chú thích