2 Phi-e-rơ 1:1-21

1  Si-môn Phi-e-rơ, là tôi tớ và sứ đồ của Chúa Giê-su Ki-tô, gửi cho những người đã đạt được đức tin quý giá như đức tin của chúng tôi, nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đấng Cứu Rỗi là Chúa Giê-su Ki-tô:  Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la và sự bình an nhiều hơn nhờ hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su chúng ta;  vì bởi quyền năng của Đức Chúa Trời mà chúng ta được ban mọi điều giúp mình sống với lòng sùng kính, nhờ hiểu biết chính xác về đấng đã gọi chúng ta qua sự vinh hiển và nhân đức.  Qua đó, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta các lời hứa quý giá và tuyệt diệu, nhờ thế anh em có được bản tính như ngài vì đã thoát khỏi sự bại hoại của thế gian do lòng ham mê vô độ mà ra.  Thế nên, anh em hãy dồn mọi nỗ lực để thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự hiểu biết,  thêm cho sự hiểu biết tính tự chủ, thêm cho tính tự chủ sự chịu đựng, thêm cho sự chịu đựng lòng sùng kính,  thêm cho lòng sùng kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương.  Vì nếu những điều ấy có trong anh em và có dư dật, chúng sẽ giúp anh em tránh trở nên thụ động hoặc không kết quả trong việc áp dụng sự hiểu biết chính xác về Chúa Giê-su Ki-tô của chúng ta.  Ai không có những điều ấy là người mù, nhắm mắt trước ánh sáng và quên rằng mình đã được tẩy sạch tội lỗi xưa kia. 10  Thế nên, hỡi anh em, hãy nỗ lực hơn nữa để nắm chắc đặc ân được gọi và được chọn; nếu tiếp tục làm những điều ấy, anh em sẽ không bao giờ thất bại. 11  Thật vậy, anh em sẽ nhờ thế mà nhận ân phước lớn lao là được phép vào Nước vĩnh cửu của Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Rỗi chúng ta. 12  Vì thế, tôi sẽ luôn sẵn sàng nhắc nhở anh em về mọi điều tôi đã viết, dù anh em biết những điều ấy và được lập vững vàng trong sự thật mình đã học. 13  Bao lâu còn ở trong lều này thì bấy lâu tôi xem việc thúc giục anh em qua những lời nhắc nhở là đúng, 14  vì biết rằng lều của tôi sắp được cất đi, như Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta cũng cho tôi biết rõ. 15  Thế nên, tôi sẽ luôn làm hết sức mình để sau khi tôi đi, anh em có thể tự nhớ lại mọi điều ấy. 16  Chúng tôi cho anh em biết về quyền năng và sự hiện diện của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta, không phải dựa trên những chuyện khéo bịa đặt nhưng vì chúng tôi đã được chứng kiến sự uy nghiêm rực rỡ của ngài. 17  Bởi ngài đã nhận sự vinh hiển và tôn trọng từ Đức Chúa Trời là Cha, khi Nguồn của sự vinh hiển tuyệt vời phán với ngài: “Đây là con yêu dấu của ta, người mà ta hài lòng”. 18  Đúng vậy, chúng tôi đã nghe những lời ấy phán từ trời khi ở với ngài trên núi thánh. 19  Vì vậy, chúng ta càng tin chắc hơn nơi các lời tiên tri; anh em đang làm tốt khi chú ý đến những lời ấy như chú ý đến cái đèn chiếu sáng nơi tối tăm, tức trong lòng anh em (cho đến khi ngày mới bắt đầu và sao mai mọc). 20  Trên hết, anh em biết rằng chẳng lời tiên tri nào trong Kinh Thánh bắt nguồn từ ý riêng. 21  Vì không hề có lời tiên tri nào ra bởi ý muốn của loài người, nhưng người ta nói những gì đến từ Đức Chúa Trời khi được thần khí hướng dẫn.

Chú thích