2 Cô-rinh-tô 9:1-15

9  Về việc trợ giúp những người thánh, thật ra tôi không cần phải viết cho anh em  vì biết sự sẵn lòng của anh em, là điều tôi đã khoe với anh em ở Ma-xê-đô-ni-a. Tôi nói với họ rằng những người ở A-chai đã sẵn sàng trợ giúp trong một năm nay, và lòng sốt sắng của anh em khích lệ phần lớn anh em ở Ma-xê-đô-ni-a.  Tôi phái các anh ấy đến để anh em chuẩn bị sẵn sàng, hầu cho những điều chúng tôi khoe về anh em xảy ra đúng như tôi đã nói với họ.  Bằng không, nếu các anh ở Ma-xê-đô-ni-a đến cùng với tôi và thấy anh em chưa sẵn sàng thì chúng tôi, chứ chưa kể đến anh em, sẽ bị xấu hổ vì đã tin cậy anh em.  Bởi vậy, tôi nghĩ cần phải khuyến khích các anh ấy đến với anh em trước và thâu góp quà đóng góp dồi dào mà anh em đã hứa; như thế sẽ cho thấy đó là quà anh em sẵn lòng cho chứ không phải vì ép uổng.  Trong vấn đề này, ai gieo ít sẽ gặt ít; ai gieo nhiều sẽ gặt nhiều.  Mỗi người hãy làm theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hay bị ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu thương người nào hiến tặng một cách vui lòng.  Ngoài ra, Đức Chúa Trời có thể tỏ lòng nhân từ bao la với anh em, hầu anh em luôn có đủ những gì mình cần, cũng có dư dật để làm mọi việc lành.  (Như có lời viết: “Người đã ban phát rộng rãi, người đã giúp đỡ kẻ nghèo khó, sự công chính của người sẽ còn mãi”. 10  Đấng cung cấp dư dật hạt giống cho kẻ gieo và bánh cho kẻ ăn sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ giúp anh em gặt hái nhiều kết quả trong các việc làm công chính). 11  Anh em được làm cho giàu có trong mọi sự để có thể tỏ lòng rộng rãi qua nhiều cách, và bởi nỗ lực của chúng tôi mà lòng rộng rãi ấy khiến nhiều người cảm tạ Đức Chúa Trời. 12  Vì sự trợ giúp này không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của những người thánh mà còn mang lại nhiều lời tạ ơn cho Đức Chúa Trời. 13  Họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự trợ giúp của anh em chứng tỏ rằng anh em vâng phục những gì mình rao truyền, liên quan đến tin mừng về Đấng Ki-tô, và vì anh em rộng lòng chia sẻ với họ và với tất cả mọi người; 14  họ cũng sốt sắng cầu xin cho anh em và bày tỏ lòng trìu mến đối với anh em, vì Đức Chúa Trời tỏ lòng nhân từ bao la với anh em. 15  Tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã ban món quà tuyệt vời khôn tả.

Chú thích