2 Cô-rinh-tô 7:1-16

7  Hỡi anh em yêu dấu, vì có những lời hứa như thế, chúng ta hãy tẩy mình cho sạch khỏi mọi sự ô uế về thể xác lẫn tinh thần, và ngày càng trở nên thánh sạch trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.  Anh em hãy mở rộng lòng với chúng tôi. Chúng tôi chẳng làm gì sai với ai, chẳng làm hại cũng chẳng lợi dụng ai.  Tôi nói thế không phải để lên án anh em. Vì trước đây tôi từng nói rằng anh em luôn ở trong lòng chúng tôi, dù chúng ta sống hay chết.  Tôi có thể nói với anh em một cách thẳng thắn. Tôi khoe rất nhiều về anh em. Tôi được an ủi vô cùng, và tràn đầy niềm vui trong mọi khó khăn của chúng tôi.  Thật vậy, khi đến Ma-xê-đô-ni-a, chúng tôi không được yên mà tiếp tục gặp khó khăn đủ bề, bên ngoài là sự chống đối gay gắt, bên trong là những nỗi lo sợ.  Dù thế, Đức Chúa Trời, đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi qua sự hiện diện của Tít;  nhưng không chỉ sự hiện diện của anh ấy thôi, mà cũng qua sự an ủi anh ấy có được nhờ anh em, vì anh ấy có kể cho chúng tôi về sự mong mỏi, nỗi buồn rầu và lòng quan tâm chân thành của anh em đối với tôi; vì thế, tôi càng vui mừng hơn.  Vậy, dù lá thư của tôi đã làm anh em buồn, tôi cũng không hối tiếc. Lúc đầu tôi có hối tiếc, (tôi thấy rằng lá thư đó làm anh em buồn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn),  còn bây giờ tôi vui, không phải vì anh em đã bị làm cho buồn rầu, mà vì nỗi buồn đó khiến anh em ăn năn. Thật vậy, anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, thế nên anh em chẳng bị chúng tôi làm hại gì. 10  Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời dẫn đến sự ăn năn mang lại sự cứu rỗi, đó là điều không bao giờ hối tiếc; nhưng nỗi buồn theo cách của thế gian thì dẫn đến sự chết. 11  Hãy xem nỗi buồn theo ý Đức Chúa Trời đã mang lại cho anh em sự nhiệt thành biết bao, lại cũng khiến anh em được gột rửa, phẫn nộ về điều sai trái, kính sợ Đức Chúa Trời, tha thiết ăn năn, sốt sắng và sửa chữa sai lầm! Về mọi phương diện, anh em đã chứng tỏ mình trong sạch trong vấn đề ấy. 12  Tôi viết cho anh em, không phải vì người làm điều sai trái, cũng chẳng phải vì người chịu điều sai trái, nhưng hầu cho anh em tỏ lòng nhiệt thành với chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời. 13  Vì vậy, chúng tôi cảm thấy được an ủi. Không những thế, chúng tôi cũng vui mừng hơn về niềm vui của Tít, vì hết thảy anh em đã làm cho tinh thần anh ấy sảng khoái. 14  Nếu tôi có khoe với anh ấy về anh em, hẳn tôi đã không thất vọng; vì như tất cả những gì chúng tôi nói với anh em là sự thật, thì những gì chúng tôi khoe với Tít cũng là sự thật. 15  Ngoài ra, lòng trìu mến của anh ấy đối với anh em càng thêm lên khi anh ấy nhớ đến sự vâng lời của hết thảy anh em, cũng như cách anh em đón tiếp anh ấy với lòng tôn trọng sâu xa. 16  Tôi mừng là mình được khích lệ nhờ mọi việc làm của anh em.

Chú thích