2 Cô-rinh-tô 10:1-18

10  Tôi, là Phao-lô, lấy lòng mềm mại và nhân từ của Đấng Ki-tô mà nài xin anh em; tôi bị xem là hèn mọn khi gặp mặt anh em, còn lúc vắng mặt thì lại thẳng thắn với anh em.  Tôi hy vọng khi có mặt, tôi không cần phải thẳng thắn và dùng biện pháp mạnh, như đã nghĩ là phải dùng đối với một số người cho rằng chúng tôi sống theo xác thịt.  Dù sống trong xác thịt, chúng tôi không tranh chiến theo cách xác thịt.  Vì vũ khí tranh chiến của chúng tôi không thuộc về xác thịt, nhưng có sức mạnh từ Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy.  Chúng tôi phá đổ những lập luận và mọi tư tưởng kiêu ngạo nổi lên chống lại sự hiểu biết về Đức Chúa Trời; chế ngự mọi ý tưởng để bắt chúng vâng theo Đấng Ki-tô;  và sẵn sàng trừng phạt những ai bất phục tùng, sau khi anh em chứng tỏ mình hoàn toàn vâng lời.  Anh em xét đoán theo bề ngoài. Nếu ai tin chắc mình thuộc về Đấng Ki-tô thì hãy ngẫm nghĩ điều này: Người ấy thuộc về Đấng Ki-tô thế nào, chúng tôi cũng thuộc về ngài thế ấy.  Ngay cả nếu tôi có khoe hơi nhiều về quyền mà Chúa ban cho chúng tôi, để làm anh em vững mạnh chứ chẳng phải để phá hoại anh em, thì tôi cũng không bị ngượng.  Nhưng tôi không muốn gây cảm giác là tôi làm anh em khiếp sợ bằng những lá thư của mình. 10  Vì một số người nói: “Thư của anh ấy hùng hồn và mạnh mẽ, nhưng khi có mặt thì yếu ớt và nói năng chẳng ra gì”. 11  Ai nói như vậy thì hãy lưu ý rằng những gì chúng tôi nói trong thư chính là những điều chúng tôi sẽ làm khi có mặt. 12  Chúng tôi không dám đặt mình ngang hàng hoặc so sánh mình với những người tự đề cao họ. Nhưng khi đánh giá bản thân theo tiêu chuẩn của chính mình và tự so sánh mình với chính mình, những người ấy rõ ràng là thiếu hiểu biết. 13  Về phần chúng tôi, chúng tôi không khoe những gì nằm ngoài nhiệm vụ của mình, nhưng chỉ khoe những gì thuộc phạm vi mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng tôi, trong đó có cả anh em. 14  Thật vậy, chúng tôi không vượt quá phạm vi của mình khi đến với anh em, vì chúng tôi là những người đầu tiên mang tin mừng về Đấng Ki-tô đến tận vùng của anh em. 15  Chúng tôi không khoe những gì nằm ngoài nhiệm vụ của mình, tức là công sức của người khác, nhưng hy vọng rằng khi đức tin anh em ngày càng gia tăng, anh em sẽ đánh giá cao những gì chúng tôi đã làm trong phạm vi của mình. Rồi chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa, 16  hầu có thể công bố tin mừng đến những xứ xa hơn cả vùng của anh em, và như vậy chúng tôi không khoe về những gì đã được thực hiện trong phạm vi của người khác. 17  “Nhưng ai khoe, hãy khoe về Đức Giê-hô-va”. 18  Vì người được Đức Giê-hô-va chấp nhận không phải là người tự đề cao mình, nhưng là người được ngài đề cao.

Chú thích