1 Ti-mô-thê 6:1-21

6  Những người ở dưới ách nô lệ hãy tiếp tục xem chủ của mình là đáng được kính trọng hết lòng, hầu cho danh Đức Chúa Trời và sự dạy dỗ của ngài không bao giờ bị nói phạm.  Ngoài ra, những ai có chủ là người tin đạo thì không nên xem thường chủ, vì họ cũng là anh em. Trái lại, hãy sẵn lòng phục vụ họ hơn nữa, vì những người được mình phục vụ chu đáo chính là anh em đồng đạo yêu dấu của mình. Hãy tiếp tục dạy dỗ và khuyên bảo dựa trên những điều ta nói với con.  Nếu người nào dạy một giáo lý khác, không đồng ý với sự dạy dỗ đúng đắn đến từ Chúa Giê-su Ki-tô cũng chẳng tán thành sự dạy dỗ phù hợp với lòng sùng kính,  thì người ấy đang tự cao và không hiểu gì cả. Anh ta bị ám ảnh bởi những lập luận và sự tranh cãi về từ ngữ. Những điều ấy gây nên sự ghen tị, tranh đấu, lăng mạ, nghi kỵ xấu xa,  khiến những người có tâm trí bại hoại và không còn nhận biết sự thật thường xuyên tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt, nghĩ rằng lòng sùng kính là phương tiện để được lợi.  Quả thật, lòng sùng kính mang lại lợi ích lớn lao, miễn là chúng ta thỏa lòng với những gì mình có.  Vì khi sinh ra trên đời, chúng ta chẳng mang gì theo, và khi qua đời cũng chẳng mang gì đi được.  Thế thì, hãy thỏa lòng khi đã có thức ăn, áo mặc và chỗ ở.  Còn những ai quyết chí làm giàu thì rơi vào cám dỗ, cạm bẫy, cùng nhiều ước muốn vô nghĩa tai hại, nhấn chìm người ta trong sự hủy hoại và diệt vong. 10  Bởi lòng ham tiền là gốc rễ của mọi loại tai hại, vì nuôi dưỡng ham muốn đó mà một số người đã bị lạc khỏi niềm tin và tự gây cho mình nhiều nỗi đau. 11  Tuy nhiên, hỡi con, là tôi tớ của Đức Chúa Trời, hãy tránh khỏi những điều ấy. Hãy nỗ lực để đạt được sự công chính, lòng sùng kính, đức tin, tình yêu thương, tính chịu đựng và mềm mại. 12  Hãy vì đạo Đấng Ki-tô mà chiến đấu trong trận chiến tốt lành, hãy giữ chặt sự sống vĩnh cửu con đã được gọi đến để nhận lãnh và đã công bố trước mặt nhiều người làm chứng. 13  Trước mặt Đức Chúa Trời, đấng giữ cho mọi vật được sống, cùng Đấng Ki-tô Giê-su, đấng đã công khai làm chứng trước mặt Bôn-xơ Phi-lát, ta dặn con 14  phải vâng giữ các điều răn sao cho không tì vết và không thể chê trách, cho đến khi Chúa Giê-su Ki-tô xuất hiện. 15  Vào thời điểm ấn định cho sự xuất hiện ấy, Đấng Quyền Lực duy nhất và là đấng hạnh phúc sẽ tỏ mình ra. Ngài là Vua của những người làm vua, Chúa của những người cai trị như chúa, 16  là đấng duy nhất có sự bất tử, ở trong nơi sáng đến nỗi không người nào đến gần được và chưa người nào từng thấy hoặc có thể nhìn thấy ngài. Nguyện ngài được tôn trọng và có quyền năng đời đời. A-men. 17  Hãy khuyên bảo những người giàu có trong đời này đừng tự cao, đừng đặt hy vọng nơi sự giàu sang không chắc chắn mà hãy đặt nơi Đức Chúa Trời, đấng cung cấp dồi dào mọi thứ mà chúng ta vui hưởng. 18  Hãy bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc tốt, rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ, 19  và nhờ thế tích trữ cho mình một kho báu an toàn, là nền tảng tốt cho tương lai, hầu nắm chắc sự sống thật. 20  Hỡi Ti-mô-thê, hãy gìn giữ những gì con đã được giao phó, hãy tránh khỏi những lời sáo rỗng phạm đến điều thánh, và tránh các ý tưởng mâu thuẫn nhau thuộc về “sự hiểu biết” sai lầm. 21  Vì phô trương sự hiểu biết đó nên một số người đã bị lạc khỏi niềm tin. Nguyện lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời ở cùng anh em.

Chú thích