1 Ti-mô-thê 5:1-25

5  Đừng chỉ trích người lớn tuổi một cách gay gắt. Trái lại, hãy khuyên nhủ họ như cha, người trẻ tuổi như anh em,  phụ nữ lớn tuổi như mẹ, phụ nữ trẻ tuổi như chị em bằng tấm lòng hoàn toàn trong sạch.  Hãy quan tâm đến những phụ nữ góa bụa thật sự.  Nhưng nếu góa phụ nào có con hoặc cháu, thì con cháu trước hết phải học thể hiện lòng sùng kính qua việc chăm sóc người nhà mình, học báo đáp ông bà cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.  Những phụ nữ thật sự góa bụa và túng thiếu đã đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm kiên trì nài xin và cầu nguyện.  Nhưng góa phụ nào buông mình theo nhục dục thì dù sống cũng như chết.  Vì vậy, hãy tiếp tục truyền dạy họ những chỉ thị ấy, hầu không ai có thể chê trách họ.  Thật vậy, nếu ai không chu cấp cho những người mình có trách nhiệm chăm sóc, đặc biệt là người nhà mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và tệ hơn người không tin đạo nữa.  Người được đưa vào danh sách góa phụ phải sáu mươi tuổi trở lên, từng là vợ chung thủy với chồng, 10  có tiếng tốt trong việc làm những điều lành như nuôi dạy con cái, hiếu khách, rửa chân cho các người thánh, giúp đỡ người khốn khổ, chuyên tâm trong mọi việc lành. 11  Trái lại, đừng đưa các góa phụ trẻ vào danh sách, vì khi ham muốn tình dục cản trở họ phục vụ Đấng Ki-tô thì họ lại muốn kết hôn. 12  Họ sẽ chịu sự phán xét vì đã bỏ lời hứa trước kia. 13  Đồng thời họ cũng học thói ăn không ngồi rồi, la cà hết nhà này đến nhà khác. Quả vậy, họ chẳng những ở không mà còn ngồi lê đôi mách và xen vào chuyện người khác, nói những chuyện chẳng nên nói. 14  Bởi thế, ta muốn những góa phụ trẻ hãy tái hôn, sinh con, chăm sóc người nhà, không tạo cơ hội cho kẻ chống đối gièm pha. 15  Thật vậy, có một số người đã từ bỏ đường lối tốt mà theo Sa-tan. 16  Người nữ tin đạo nào có người thân là góa phụ thì hãy hỗ trợ góa phụ ấy, để hội thánh không bị nặng gánh mà có thể hỗ trợ những góa phụ thật sự cần được giúp đỡ. 17  Các trưởng lão khéo léo trong việc dẫn đầu nên được xem là đáng tôn trọng gấp bội, nhất là những người siêng năng trong việc truyền giảng và dạy dỗ. 18  Vì Kinh Thánh có nói: “Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa” và “Người làm việc thì đáng được trả công”. 19  Đừng chấp nhận lời cáo buộc một trưởng lão, trừ khi có lời chứng của hai hoặc ba người. 20  Về những người bước đi trong tội lỗi, hãy khiển trách họ trước mặt mọi người, hầu làm gương cảnh báo cho những người khác. 21  Trước mặt Đức Chúa Trời cùng Đấng Ki-tô Giê-su và các thiên sứ được chọn, ta nghiêm dặn con phải giữ những chỉ thị này, không có thành kiến hoặc thiên vị ai. 22  Đừng vội đặt tay trên bất cứ người nào; cũng đừng đồng lõa với tội lỗi của người khác; hãy giữ mình cho trong sạch. 23  Đừng chỉ uống nước thôi, nhưng hãy uống một chút rượu, vì cớ dạ dày của con và con hay đau ốm. 24  Có một số người tội của họ đã rõ ràng nên bị kết án ngay, nhưng có người thì tội của họ sau này mới lộ ra. 25  Tương tự, có những việc lành mọi người đều thấy, cũng có những việc lành được giữ kín nhưng không thể giữ kín mãi.

Chú thích