1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-18

4  Cuối cùng, hỡi anh em, như anh em đã nhận lời chỉ dẫn từ chúng tôi về việc sống sao cho đẹp lòng Đức Chúa Trời (như anh em hiện đang làm), chúng tôi nhân danh Chúa Giê-su mà xin và kêu gọi anh em hãy tiếp tục làm hơn thế nữa.  Hẳn anh em biết về những chỉ dẫn mà chúng tôi đã truyền cho anh em bởi quyền của Chúa Giê-su.  Ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải nên thánh và tránh khỏi sự gian dâm.  Mỗi người trong anh em nên biết kiềm giữ thân thể mình thế nào cho thánh sạch và đáng trọng trước mắt ngài,  không theo những ham muốn nhục dục quá độ như các dân không biết Đức Chúa Trời.  Không ai nên làm điều gì có hại và xâm phạm đến quyền của anh em mình trong vấn đề này, vì Đức Giê-hô-va sẽ trừng phạt những người làm mọi điều ấy, như chúng tôi đã nói trước và giải thích cặn kẽ với anh em.  Bởi Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta, không phải đến với lối sống ô uế, nhưng đến với lối sống thánh sạch.  Thế nên, ai lờ đi lời chỉ dẫn này thì chẳng phải lờ đi con người mà là lờ đi Đức Chúa Trời, đấng ban thần khí cho anh em.  Còn về tình huynh đệ, chúng tôi không cần phải viết cho anh em vì chính anh em đã được Đức Chúa Trời dạy là nên yêu thương nhau. 10  Anh em quả đang làm thế với hết thảy anh em ở khắp Ma-xê-đô-ni-a. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hãy tiếp tục làm nhiều hơn thế nữa. 11  Hãy cố gắng sống cuộc đời bình lặng, đừng xen vào chuyện người khác, hãy làm lụng bằng chính tay mình, như chúng tôi đã chỉ bảo; 12  hầu anh em có thể sống đứng đắn trước mắt người ngoài hội thánh, và không thiếu thốn gì. 13  Ngoài ra, hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em hiểu về những người đã an giấc, hầu không đau buồn như những người không có hy vọng. 14  Nếu tin Chúa Giê-su đã chết và sống lại, chúng ta cũng tin những môn đồ đã an giấc trong khi theo Chúa Giê-su sẽ được Đức Chúa Trời làm cho sống lại để ở với Chúa Giê-su. 15  Dựa trên lời Đức Giê-hô-va, chúng tôi nói với anh em rằng chúng ta, là những người còn sống trong kỳ hiện diện của Chúa, sẽ không bao giờ lên trước những người đã an giấc; 16  vì chính Chúa sẽ từ trời xuống, ban lệnh với giọng thiên sứ trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, và lúc ấy những môn đồ đã an giấc trong khi theo Đấng Ki-tô sẽ lên trước. 17  Sau đó, chúng ta, là những người còn sống, sẽ được cất lên trong đám mây để ở với họ và gặp Chúa trên không trung; như thế chúng ta sẽ luôn ở cùng Chúa. 18  Thế thì, hãy tiếp tục dùng những lời này mà an ủi nhau.

Chú thích