1 Phi-e-rơ 5:1-14

5  Thế nên, vì cũng là một trưởng lão, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Ki-tô và thậm chí dự phần trong sự vinh hiển sẽ được tỏ lộ, tôi kêu gọi các trưởng lão trong vòng anh em:  Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã được giao cho anh em, không phải vì bị ép buộc, nhưng sẵn lòng mà làm; không phải vì ham mê lợi phi nghĩa, nhưng sốt sắng mà làm;  không làm như thể cai trị những người thuộc về sản nghiệp của Đức Chúa Trời, nhưng nêu gương cho cả bầy.  Và khi đấng chăn chiên chính xuất hiện, anh em sẽ nhận vương miện vinh hiển không phai mờ.  Tương tự thế, những anh trẻ tuổi hãy vâng phục các anh lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, hết thảy anh em hãy cư xử với nhau bằng sự khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng tỏ lòng nhân từ bao la với người khiêm nhường.  Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ, ngài sẽ nâng anh em lên;  hãy trao hết mọi lo lắng cho ngài, vì ngài quan tâm đến anh em.  Hãy giữ mình tỉnh táo và luôn cảnh giác. Kẻ thù anh em là Kẻ Quỷ Quyệt đang đi lảng vảng như sư tử gầm rống, tìm kiếm người nào đó để cắn nuốt.  Nhưng hãy chống lại hắn, hãy giữ vững đức tin, biết rằng cả đoàn thể anh em trên thế giới cũng đang chịu đựng những khổ sở giống như thế. 10  Sau khi anh em chịu khổ ít lâu thì Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ bao la, đấng đã gọi anh em đến với sự vinh hiển vĩnh cửu nhờ hợp nhất với Đấng Ki-tô, sẽ hoàn tất việc rèn luyện anh em, ngài sẽ làm anh em vững vàng, mạnh mẽ. 11  Nguyện quyền năng thuộc về ngài mãi mãi. A-men. 12  Qua Sin-vanh, người tôi xem là người anh em trung thành, tôi viết vài lời để khích lệ anh em và thành thật chứng nhận rằng lòng nhân từ bao la mà Đức Chúa Trời bày tỏ với anh em là thật. Hãy giữ vững điều ấy. 13  Người chị ở Ba-by-lôn, cũng được chọn như anh em, gửi lời chào anh em, và con tôi là Mác cũng vậy. 14  Hãy chào nhau bằng cái hôn của tình yêu thương. Nguyện hết thảy những anh em hợp nhất với Đấng Ki-tô có được sự bình an.

Chú thích