1 Phi-e-rơ 4:1-19

4  Thế thì, Đấng Ki-tô đã chịu khổ ở thể xác thịt, nên anh em cũng hãy trang bị cho mình cùng một tinh thần ấy; vì người nào đã chịu khổ ở thể xác thịt thì không còn làm điều tội lỗi,  hầu người ấy có thể dùng những năm tháng còn lại ở thể xác thịt để sống theo ý Đức Chúa Trời, chứ không theo ham muốn của con người nữa.  Vì khoảng thời gian trước kia đã đủ cho anh em làm theo ý muốn của thế gian, khi lối sống anh em đầy những hành vi trâng tráo, sự đam mê vô độ, uống rượu quá độ, truy hoan trác táng, chè chén say sưa, thờ thần tượng đáng gớm ghiếc.  Họ ngạc nhiên vì anh em không còn chạy theo lối sống buông tuồng bại hoại như họ nên nhục mạ anh em.  Nhưng những kẻ ấy sẽ phải khai trình với đấng đang sẵn sàng để phán xét người sống lẫn kẻ chết.  Thật vậy, đó là lý do tin mừng cũng được giảng cho kẻ chết, hầu họ, tuy bị phán xét ở thể xác thịt như bao người khác, nhưng theo quan điểm của Đức Chúa Trời thì có thể sống phù hợp với sự hướng dẫn của thần khí.  Thời điểm kết thúc mọi vật đã gần kề. Vậy hãy biết suy xét, hãy tỉnh thức trong việc cầu nguyện.  Trên hết, hãy tha thiết yêu thương nhau, vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi.  Hãy thể hiện lòng hiếu khách với nhau, không cằn nhằn chi. 10  Là quản gia tốt được Đức Chúa Trời ban ân huệ qua nhiều cách, mỗi người được ban món quà nào thì hãy dùng món quà đó để phục vụ nhau. 11  Nếu ai nói, hãy nói như truyền lời phán của Đức Chúa Trời; nếu ai phục vụ, hãy làm nhờ sức ngài ban; hầu ngài được vinh hiển trong mọi sự qua Chúa Giê-su Ki-tô. Sự vinh hiển và quyền năng thuộc về ngài đời đời vô cùng. A-men. 12  Hỡi anh em yêu dấu, về những thử thách cam go như lửa mà anh em đang đương đầu, đừng ngạc nhiên như là điều lạ lùng xảy ra cho mình. 13  Trái lại, hãy luôn vui mừng vì anh em dự phần trong sự khốn khổ của Đấng Ki-tô, hầu anh em cũng vui mừng và hớn hở trong thời kỳ sự vinh hiển của ngài được tỏ lộ. 14  Nếu bị sỉ nhục vì danh Đấng Ki-tô thì anh em hạnh phúc, vì chính thần khí vinh hiển của Đức Chúa Trời đang ngự trên anh em. 15  Tuy nhiên, chớ có ai trong anh em để mình chịu khổ vì làm kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ làm ác hoặc thày lay chuyện người khác. 16  Nhưng nếu có ai chịu khổ vì là tín đồ Đấng Ki-tô thì đừng cảm thấy xấu hổ, người ấy hãy tiếp tục tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách sống phù hợp với tư cách tín đồ Đấng Ki-tô. 17  Nay là thời kỳ ấn định cho sự phán xét, bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời. Nếu sự phán xét bắt đầu trước nhất từ chúng ta, thì kết cuộc sẽ ra sao cho những kẻ không vâng theo tin mừng của Đức Chúa Trời? 18  “Nếu người công chính còn khó được cứu thì điều gì sẽ xảy ra cho người không tin kính và kẻ tội lỗi?”. 19  Vậy, hỡi những người chịu khổ vì làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, trong khi làm việc lành hãy tiếp tục phó thác sự sống mình cho Đấng Tạo Hóa trung tín.

Chú thích