1 Phi-e-rơ 2:1-25

2  Thế thì, anh em hãy từ bỏ hết những điều xấu xa, gian dối, đạo đức giả, ghen tị cùng mọi lời gièm pha.  Như trẻ sơ sinh, hãy tập khao khát sữa tinh khiết là lời Đức Chúa Trời, hầu nhờ đó anh em có thể lớn lên và được cứu rỗi,  vì anh em đã cảm nghiệm được Chúa là nhân từ.  Khi anh em đến với ngài, tức hòn đá sống bị người ta loại bỏ nhưng được chọn và quý giá đối với Đức Chúa Trời,  thì anh em, là những hòn đá sống, đang được xây thành một ngôi nhà bởi thần khí Đức Chúa Trời để trở thành lớp thầy tế lễ thánh, hầu qua Chúa Giê-su Ki-tô mà dâng vật tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời dưới sự hướng dẫn của thần khí.  Bởi Kinh Thánh có nói: “Này! Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá được chọn, là hòn đá chốt quý giá nơi góc nền nhà; người nào thể hiện đức tin nơi đá đó sẽ không hề bị thất vọng”.  Vậy, đối với anh em, ngài là quý giá vì anh em đã tin; nhưng đối với những kẻ chẳng tin thì “chính hòn đá mà thợ xây loại bỏ đã trở thành hòn đá chốt nơi góc nhà”,  cũng là “một hòn đá làm cho vấp và một nền đá làm cho ngã”. Họ vấp ngã vì không vâng theo lời Đức Chúa Trời. Đó là kết cuộc đang chờ đợi họ.  Còn anh em là “dòng giống được lựa chọn, lớp thầy tế lễ làm vua, một dân tộc thánh và dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, hầu công bố khắp nơi các đức tính tuyệt hảo” của đấng đã gọi anh em ra khỏi bóng tối mà đến với ánh sáng diệu kỳ của ngài. 10  Vì trước đây anh em chẳng phải là một dân, nhưng nay là dân của Đức Chúa Trời; trước đây anh em không được thương xót, nhưng nay đã được thương xót. 11  Hỡi anh em yêu dấu, tôi khuyến giục anh em, là ngoại kiều và người tạm trú, hãy tiếp tục tránh các ham muốn xác thịt vốn xung đột với anh em. 12  Hãy giữ gìn cách ăn ở tốt giữa các dân thế gian, để khi họ cáo buộc anh em là kẻ phạm pháp thì có thể chứng kiến việc làm tốt của anh em, và vì thế họ tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày ngài đến thanh tra. 13  Vì cớ Chúa, hãy phục tùng mọi quyền hành do con người lập nên: phục tùng vua như người có địa vị cao, 14  hoặc phục tùng các quan tổng đốc như người được vua sai đến để trừng phạt kẻ phạm pháp và khen ngợi người làm điều tốt. 15  Ý muốn của Đức Chúa Trời là qua việc làm điều tốt, anh em có thể dập tắt lời lẽ ngu muội của những kẻ không biết lẽ phải. 16  Hãy sống như người tự do, nhưng không dùng sự tự do ấy làm cớ cho việc làm sai trái*, mà dùng như tôi tớ của Đức Chúa Trời. 17  Hãy tôn trọng mọi loại người, yêu thương cả đoàn thể anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, kính trọng vua. 18  Các người làm tôi tớ hãy vâng phục những người chủ của mình với tất cả lòng kính sợ, không chỉ đối với chủ tốt và biết điều, mà cả những người chủ khó tính. 19  Thật đáng khen khi một người chịu khổ sở và bất công vì cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời. 20  Bởi lẽ, nếu anh em chịu đối xử khắc nghiệt vì phạm tội thì có gì đáng khen? Nhưng nếu anh em chịu khổ vì làm điều tốt thì ấy là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. 21  Thật thế, anh em đã được gọi đến đường lối đó, bởi chính Đấng Ki-tô đã chịu khổ vì anh em và để lại một gương mẫu, hầu anh em theo sát dấu chân ngài. 22  Ngài chẳng hề phạm tội, trong miệng ngài không có điều chi dối trá. 23  Khi bị nhục mạ, ngài chẳng nhục mạ lại. Khi chịu đau đớn, ngài chẳng đe dọa, nhưng phó chính mình cho đấng xét xử công bằng. 24  Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể ngài trên cây cột, hầu chúng ta thoát khỏi tội lỗi và sống theo sự công chính. “Nhờ các vết thương của ngài mà anh em được chữa lành”. 25  Vì anh em giống như chiên đi lạc, nhưng nay đã trở về với đấng chăn dắt và bảo vệ sự sống anh em.

Chú thích