Ê-phê-sô 6:1-24

6  Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo cách đẹp lòng Chúa, vì điều đó là công chính.  “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi”, ấy là điều răn đầu tiên có kèm theo một lời hứa:  “Hầu cho ngươi được thành công và sống lâu trên đất”.  Còn những người cha, đừng làm cho con bực tức, nhưng hãy luôn dùng sự sửa dạy và răn bảo của Đức Giê-hô-va mà nuôi dạy chúng.  Hỡi các nô lệ, hãy vâng lời những người chủ của mình với lòng kính sợ sâu xa và sự chân thành, như đối với Đấng Ki-tô,  không chỉ làm thế trước mặt người ta để làm vui lòng họ, nhưng hãy như tôi tớ của Đấng Ki-tô, hết mình thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời.  Hãy sẵn lòng phục vụ chủ, như đối với Đức Giê-hô-va, chứ không phải người ta,  vì anh em biết rằng ai làm bất cứ điều lành nào thì sẽ được Đức Giê-hô-va ban thưởng, dù là nô lệ hay người tự do.  Những người làm chủ cũng vậy, hãy luôn đối xử với nô lệ như thế, đừng đe dọa họ nữa, vì anh em biết rằng Chủ của họ lẫn của anh em là đấng ở trên trời, và ngài không thiên vị ai. 10  Cuối cùng, hãy tiếp tục nhận lấy sức lực từ Chúa, từ sức mạnh vô song của ngài. 11  Hãy mang trọn bộ khí giới mà Đức Chúa Trời ban, hầu anh em có thể đứng vững trước những mưu kế của Kẻ Quỷ Quyệt; 12  vì chúng ta chẳng chiến đấu với con người mà với các kẻ cầm quyền chấp chính, với các kẻ cai trị thế gian tăm tối này, với các thế lực ác thần ở trên trời. 13  Bởi thế, hãy mang trọn bộ khí giới mà Đức Chúa Trời ban, hầu anh em có thể kháng cự được trong thời buổi xấu xa, và sau khi đã làm hết mọi việc, anh em có thể đứng vững vàng. 14  Vậy, hãy đứng vững, lấy sự thật làm dây thắt lưng, mặc giáp che ngực là sự công chính, 15  chân mang giày là sự sẵn sàng công bố tin mừng bình an. 16  Trong mọi hoàn cảnh, hãy cầm cái khiên lớn là đức tin, để có thể dập tắt mọi mũi tên lửa của Kẻ Ác. 17  Cũng hãy nhận lấy mũ sắt là sự cứu rỗi và gươm thần khí là lời Đức Chúa Trời, 18  đồng thời tiếp tục cầu nguyện vào mọi dịp nhờ quyền năng của thần khí, dùng đủ mọi hình thức cầu nguyện và nài xin. Để làm được điều đó, anh em hãy luôn tỉnh thức và tha thiết cầu xin cho hết thảy các người thánh. 19  Cũng cầu xin cho tôi nữa, để khi mở miệng thì tôi có thể dạn dĩ rao truyền sự mầu nhiệm của tin mừng, 20  vì tin mừng ấy mà tôi làm đại sứ trong xiềng xích; và để tôi có thể nói về tin mừng ấy với lòng dạn dĩ như mình nên làm. 21  Ti-chi-cơ, người anh em yêu dấu và trung thành phục vụ Chúa, sẽ cho anh em biết về công việc và tình trạng của tôi. 22  Tôi phái anh ấy đến với anh em nhằm mục đích cho anh em biết chúng tôi hiện nay thế nào và anh ấy có thể an ủi lòng anh em. 23  Nguyện anh em có được sự bình an và tình yêu thương cùng với đức tin từ Đức Chúa Trời là Cha, và từ Chúa Giê-su Ki-tô. 24  Nguyện lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời ở cùng tất cả những người có tình yêu thương bất diệt với Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Chú thích