Ê-phê-sô 3:1-21

3  Vì thế tôi, Phao-lô, bị tù vì Đấng Ki-tô Giê-su nhằm mang lại lợi ích cho anh em, là những người thuộc dân ngoại...  Hẳn anh em đã nghe tôi được giao trách nhiệm giúp anh em hưởng lợi ích từ lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời,  qua việc tôi được tiết lộ sự mầu nhiệm, như tôi vừa viết vắn tắt cho anh em.  Do đó, khi đọc thư này, anh em có thể nhận ra rằng tôi thông hiểu sự mầu nhiệm về Đấng Ki-tô.  Trong các thế hệ trước, sự mầu nhiệm này không được tiết lộ cho con cái loài người như hiện nay đã được tiết lộ bởi thần khí cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Đức Chúa Trời,  ấy là nhờ hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su và qua tin mừng mà dân ngoại được đồng thừa kế, được làm chi thể của một thân thể và cùng hưởng lời hứa với chúng tôi.  Tôi trở thành người giúp anh em hiểu sự mầu nhiệm này nhờ món quà, là lòng nhân từ bao la, mà Đức Chúa Trời ban cho tôi để thể hiện quyền năng ngài.  Nhờ lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời mà tôi, tuy không bằng người nhỏ nhất trong các người thánh nhưng được giao trách nhiệm này: Công bố cho các dân tin mừng về sự giàu có vô hạn của Đấng Ki-tô,  và giúp người ta thấy cách Đức Chúa Trời quản lý sự mầu nhiệm mà ngài, là đấng tạo nên muôn vật, đã giấu kín qua các thời đại. 10  Ấy là để giờ đây, qua hội thánh mà các bậc cầm quyền và chấp chính trên trời được cho biết về sự khôn ngoan mọi mặt của Đức Chúa Trời, 11  theo ý định muôn đời của ngài liên quan đến Đấng Ki-tô, Chúa Giê-su của chúng ta; 12  bởi đấng ấy mà chúng ta nói năng dạn dĩ, và nhờ đức tin nơi ngài mà chúng ta tin chắc mình có thể tự do đến với Đức Chúa Trời. 13  Vậy, xin anh em đừng bỏ cuộc khi biết những hoạn nạn mà tôi phải chịu vì anh em, bởi chúng mang lại vinh hiển cho anh em. 14  Vì lý do đó, tôi quỳ trước mặt Cha 15  (nhờ ngài mà mọi gia đình trên trời và dưới đất được đặt tên), 16  là đấng đầy vinh hiển, để cầu xin ngài khiến lòng anh em mạnh mẽ bởi quyền năng của thần khí; 17  xin cho anh em nhờ đức tin mà có Đấng Ki-tô ngự trong lòng cùng với tình yêu thương; xin cho anh em được bám rễ và lập vững chắc trên nền, 18  hầu cho anh em, như tất cả người thánh, có thể hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của sự thật, 19  cũng như biết tình yêu thương của Đấng Ki-tô, là điều trội hơn sự hiểu biết, để anh em có đầy đủ mọi đức tính Đức Chúa Trời ban. 20  Đức Chúa Trời, theo quyền năng của ngài đang hoạt động trong chúng ta, có thể làm nhiều hơn gấp bội những gì chúng ta cầu xin hay nghĩ ra. 21  Nguyện ngài được tôn vinh bởi hội thánh và bởi Đấng Ki-tô Giê-su, cho đến muôn đời về sau. A-men.

Chú thích