Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

●○○ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Câu hỏi: Ông Trời có quan tâm đến con người không?

Câu Kinh Thánh: 1Ph 5:6, 7

Lần sau: Đức Chúa Trời quan tâm đến mỗi người trong chúng ta tới mức nào?

○●○ THĂM LẠI LẦN ĐẦU

Câu hỏi: Đức Chúa Trời quan tâm đến mỗi người trong chúng ta tới mức nào?

Câu Kinh Thánh: Mat 10:29-31

Lần sau: Tại sao chúng ta biết Đức Chúa Trời hiểu chúng ta?

○○● THĂM LẠI LẦN HAI

Câu hỏi: Tại sao chúng ta biết Đức Chúa Trời hiểu chúng ta?

Câu Kinh Thánh: Th 139:1, 2, 4

Lần sau: Chúng ta nhận được lợi ích nào khi được Đức Chúa Trời quan tâm?