Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Trung thành khi bị cám dỗ

Trung thành khi bị cám dỗ

Xem video Hãy trung thành như Chúa Giê-su—Khi bị cám dỗ, rồi trả lời những câu hỏi sau:

  • Để giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời, anh Sergei đã đương đầu với những áp lực nào?

  • Điều gì đã giúp anh Sergei giữ được lòng trung thành?

  • Lòng trung thành của anh đã mang lại sự ngợi khen cho Đức Giê-hô-va như thế nào?