Mời dự buổi nhóm họp ở Quần Đảo Cook

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 9 năm 2017

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu mời nhận Tháp Canh và dùng Kinh Thánh để dạy dỗ nói về Lời Đức Chúa Trời và khoa học. Dùng những gợi ý này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Sự thờ phượng thanh sạch được khôi phục!

Khải tượng của Ê-xê-chi-ên về đền thờ bảo đảm với dân Do Thái bị lưu đày rằng sự thờ phượng thanh sạch sẽ được khôi phục.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Tại sao anh chị quý trọng sự thờ phượng thanh sạch?

Sự thờ phượng thanh sạch đã được lập vững. Anh chị có thường xuyên suy ngẫm về đặc ân được biết và phụng sự Đức Giê-hô-va không?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Ân phước dành cho Y-sơ-ra-ên phục hưng

Khải tượng của Ê-xê-chi-ên về đền thờ cho thấy sự thờ phượng thanh sạch sẽ được khôi phục, và sẽ có sự tổ chức, hợp tác và an ninh.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Trung thành mang lại phần thưởng

Lời tường thuật về ba chàng trai Hê-bơ-rơ củng cố chúng ta quyết tâm trung thành với Đức Giê-hô-va.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Trung thành khi bị cám dỗ

Chúa Giê-su Ki-tô đã giữ trung thành với Đức Chúa Trời khi bị cám dỗ. Người bất toàn cũng có thể giữ trung thành khi gặp áp lực không?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Trung thành khi người thân bị khai trừ

Khi người thân bị khai trừ, lòng trung thành của chúng ta với Đức Giê-hô-va bị thử thách. Điều gì có thể giúp chúng ta giữ trung thành?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Anh chị có đang hằng hầu việc Đức Giê-hô-va không?

Đa-ni-ên hằng hầu việc Đức Giê-hô-va. Ông không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến nề nếp thiêng liêng của mình.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Huấn luyện họ để hằng hầu việc Đức Giê-hô-va

Hãy huấn luyện người công bố mới ngay từ đầu để tham gia thánh chức đều đặn và sốt sắng. Hãy giúp học viên trở thành người công bố hữu hiệu.