Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | LU-CA 17, 18

Hãy bày tỏ lòng biết ơn

Hãy bày tỏ lòng biết ơn

17:11-18

Lời tường thuật này dạy chúng ta điều gì về lòng biết ơn?

  • Thay vì chỉ biết ơn trong lòng, chúng ta nên bày tỏ điều đó

  • Việc bày tỏ lòng biết ơn chân thành là bằng chứng về tình yêu thương của tín đồ đạo Đấng Ki-tô và là biểu hiện của phép lịch sự

  • Những người muốn làm vui lòng Đấng Ki-tô phải bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn với mọi người, bất kể họ thuộc quốc gia, chủng tộc hay tôn giáo nào