Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | LU-CA 19, 20

Học từ minh họa về mười mi-na

Học từ minh họa về mười mi-na

19:12-24

Trong minh họa này:

  1. Người chủ tượng trưng cho Chúa Giê-su

  2. Các đầy tớ tượng trưng cho những môn đồ được xức dầu

  3. Bạc mà người chủ giao cho các đầy tớ tượng trưng cho đặc ân cao quý là đào tạo môn đồ

Minh họa này chứa đựng lời cảnh báo về điều sẽ xảy ra nếu các môn đồ được xức dầu của Đấng Ki-tô có những đặc tính của một đầy tớ gian ác. Chúa Giê-su đòi hỏi các môn đồ dùng thời gian, năng lực và thậm chí của cải để đào tạo thêm môn đồ.

Làm thế nào tôi có thể noi gương các tín đồ được xức dầu trong việc đào tạo môn đồ?