Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | Ê-XÊ-CHI-ÊN 39-41

Anh chị và khải tượng của Ê-xê-chi-ên về đền thờ

Anh chị và khải tượng của Ê-xê-chi-ên về đền thờ

40:10, 14, 16

  • Các phòng canh gác và cột cao nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Giê-hô-va có tiêu chuẩn cao về sự thờ phượng thanh sạch

  • Hãy tự hỏi: “Bằng cách nào tôi có thể ủng hộ các tiêu chuẩn cao và công chính của Đức Giê-hô-va?”