Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | LU-CA 6, 7

Đong cho người khác một cách rộng rãi

Đong cho người khác một cách rộng rãi

6:38

Một người rộng rãi sẽ vui lòng cho đi thời gian, năng lực và của cải để giúp đỡ cũng như khích lệ người khác.

  • Động từ Hy Lạp được dịch là “hãy cho” nói đến hành động tiếp diễn

  • Khi chúng ta ban cho, người khác sẽ “đong đầy, nén, lắc và thêm cho tràn” vào ngực áo chúng ta. Những lời này có lẽ nói đến việc một số người bán hàng đong đầy vào ngực áo của khách hàng theo thông lệ