Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Vì sao giữ trung lập là điều rất quan trọng? (Mi 4:2)

Vì sao giữ trung lập là điều rất quan trọng? (Mi 4:2)

Ngụ ngôn về người Sa-ma-ri nhân lành nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Giê-hô-va không hề thiên vị và ngài muốn chúng ta “làm điều lành cho mọi người”, kể cả những người khác tầng lớp xã hội, chủng tộc, quốc gia hay tôn giáo.—Ga 6:10; Cv 10:34.

XEM VIDEO VÌ SAO GIỮ TRUNG LẬP LÀ ĐIỀU RẤT QUAN TRỌNG? (MI 4:2), RỒI TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU:

  • Làm sao chúng ta biết Mi-chê 4:2 miêu tả về điều đang diễn ra trong vòng dân Đức Chúa Trời ngày nay?

  • Trung lập có nghĩa gì, và tại sao điều này là quan trọng?

  • Làm thế nào Khải huyền 13:16, 17 cho thấy hệ thống chính trị đang cố ảnh hưởng đến lối suy nghĩ và hành động của chúng ta?

Ba điều nào có thể làm xói mòn sự trung lập của chúng ta?