Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | LU-CA 10, 11

Ngụ ngôn về người Sa-ma-ri nhân lành

Ngụ ngôn về người Sa-ma-ri nhân lành

10:25-37

Chúa Giê-su dùng ngụ ngôn này để trả lời câu hỏi: “Ai thật sự là người lân cận tôi?” (Lu 10:25-29). Ngài biết hội thánh đạo Đấng Ki-tô sau này sẽ gồm “mọi loại người”, trong đó có người Sa-ma-ri và dân ngoại (Gi 12:32). Ngụ ngôn này dạy các môn đồ của Chúa Giê-su rằng họ nên nỗ lực thể hiện tình yêu thương với mọi người, ngay cả những người rất khác với mình.

HÃY TỰ HỎI:

  • Mình cảm thấy thế nào về những anh chị khác văn hóa với mình?

  • Có phải mình dành thời gian phần lớn cho những anh chị có điểm chung với mình không?

  • Mình có thể mở rộng lòng bằng cách hiểu rõ hơn các anh chị có gốc gác khác mình không? (2Cô 6:13)

Tôi muốn mời ai...

  •  cùng tham gia thánh chức?

  •  đến nhà dùng bữa?

  •  cùng tham dự Buổi thờ phượng của gia đình tuần tới?