Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | Ê-XÊ-CHI-ÊN 11-14

Anh chị có tấm lòng bằng thịt không?

Anh chị có tấm lòng bằng thịt không?

Sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va là gì?

11:19

  • Giải trí

  • Ăn mặc & ngoại diện

  • Yêu thương & tha thứ

Làm thế nào tôi có thể vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời trọn vẹn hơn?

11:20

  • Giải trí

  • Ăn mặc & ngoại diện

  • Yêu thương & tha thứ