Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | Ê-XÊ-CHI-ÊN 15-17

Anh chị có giữ lời hứa không?

Anh chị có giữ lời hứa không?

17:18, 19

  • Vua Xê-đê-kia đã bội lời thề nào?

    Việc ông bội lời thề dẫn đến hậu quả nào?

  • Tôi đã hứa và thỏa thuận những điều gì?

    Nếu không thực hiện lời hứa và thỏa thuận, tôi có thể gánh chịu những hậu quả nào?