Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Ngày 17-23 tháng 6

Ê-PHÊ-SÔ 4-6

Ngày 17-23 tháng 6
  • Bài hát 71 và cầu nguyện

  • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ