Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | Ê-PHÊ-SÔ 1-3

Sự quản lý của Đức Giê-hô-va và mục đích của sự quản lý

Sự quản lý của Đức Giê-hô-va và mục đích của sự quản lý

1:8-10

Sự quản lý của Đức Giê-hô-va là sắp đặt để hợp nhất mọi tạo vật thông minh của ngài.

  • Sắp đặt này chuẩn bị cho các tín đồ được xức dầu để sống trên trời dưới sự lãnh đạo của Chúa Giê-su Ki-tô

  • Sắp đặt này chuẩn bị cho những người sẽ sống trong địa đàng dưới sự cai trị của Nước Đấng Mê-si

Tôi có thể góp phần vào sự hợp nhất trong tổ chức của Đức Giê-hô-va qua một số cách nào?