Anh em đồng đạo tại Myanmar kết hợp vui vẻ với nhau

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 6 năm 2019

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện nói về làm thế nào để sống sót qua những ngày sau cùng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

‘Câu chuyện tượng trưng’ có ý nghĩa với chúng ta

Vợ của Áp-ra-ham là Ha-ga và Sa-ra tượng trưng cho những ai? Làm thế nào anh chị nhận được lợi ích từ giao ước mới?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Sự quản lý của Đức Giê-hô-va và mục đích của sự quản lý

Sự quản lý của Đức Giê-hô-va là gì và làm thế nào anh chị có thể hợp tác với sự quản lý ấy?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Học hỏi cá nhân một cách hiệu quả

Những bí quyết nào giúp anh chị cải thiện việc học hỏi cá nhân?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Hãy mang trọn bộ khí giới mà Đức Chúa Trời ban”

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô là những người lính. Hãy cho biết các phần của bộ khí giới và ý nghĩa tương ứng.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Đức Giê-hô-va sẽ nghĩ gì?

Làm thế nào anh chị có thể tiếp tục nhận biết ý muốn của Đức Giê-hô-va và hành động phù hợp với ý muốn ấy?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Đừng lo lắng bất cứ điều gì”

Nhiều điều khiến mình lo lắng trong những ngày sau cùng này. Điều gì có thể giúp anh chị giảm bớt lo lắng?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Chọn loại giải trí một cách khôn ngoan

Làm thế nào anh chị có thể làm hài lòng Đức Giê-hô-va trong việc lựa chọn hình thức giải trí?