Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | LU-CA 4, 5

Kháng cự cám dỗ như gương Chúa Giê-su

Kháng cự cám dỗ như gương Chúa Giê-su

Sa-tan cố làm suy yếu mối quan hệ của chúng ta với Đức Giê-hô-va bằng cách khơi dậy ham muốn sai trái trong lòng chúng ta. Hắn thay đổi phương pháp tùy theo khuynh hướng và hoàn cảnh của mỗi người.

Chúa Giê-su dùng vũ khí mạnh mẽ nào để kháng cự ba cám dỗ thường thấy? (Hê 4:12; 1Gi 2:15, 16) Tôi có thể noi theo gương ngài như thế nào?

  • 4:1-4

    “Sự ham muốn của xác thịt”

  • 4:5-8

    “Sự ham muốn của mắt”

  • 4:9-12

    “Sự phô trương”