Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Hỡi các bậc cha mẹ, hãy giúp con thành công

Hỡi các bậc cha mẹ, hãy giúp con thành công

Các bậc cha mẹ tin kính trông mong nhìn thấy con mình trở thành tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va. Cha mẹ có thể giúp con làm thế bằng cách khắc ghi sự dạy dỗ của Kinh Thánh vào lòng con từ thuở thơ ấu (Phu 6:7; Ch 22:6). Điều này đòi hỏi phải hy sinh không? Chắc chắn có. Nhưng phần thưởng thật đáng công.—3Gi 4.

Cha mẹ có thể học được nhiều từ Giô-sép và Ma-ri. Dù phải nỗ lực và tốn chi phí nhưng “hằng năm [họ] đến Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua” (Lu 2:41). Rõ ràng, họ đặt ưu tiên cho nhu cầu thiêng liêng của gia đình. Tương tự, các bậc cha mẹ ngày nay có thể hướng con theo đường lối đúng bằng cách tận dụng mọi cơ hội để dạy con qua lời nói và gương mẫu.—Th 127:3-5.

XEM VIDEO HỌ TẬN DỤNG MỌI CƠ HỘI, RỒI TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

  • Trong khi nuôi dạy con cái, anh Jon và chị Sharon tiếp tục ưu tiên cho quyền lợi Nước Trời như thế nào?

  • Tại sao cha mẹ nên điều chỉnh cách sửa dạy tùy theo nhu cầu của mỗi người con?

  • Làm thế nào cha mẹ có thể chuẩn bị cho con đương đầu với thử thách về đức tin?

  • Anh chị đã dùng công cụ nào do tổ chức cung cấp để giúp con tiến bộ về thiêng liêng?

Hãy ưu tiên cho các hoạt động thiêng liêng của gia đình