Một bậc cha mẹ ở Nam Phi đang học Kinh Thánh với các con

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 6 năm 2018

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện về lời tiên tri trong Kinh Thánh và những ngày sau cùng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Chúa Giê-su làm ứng nghiệm các lời tiên tri

Ghi ra biến cố trong cuộc đời Chúa Giê-su làm ứng nghiệm các lời tiên tri.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Theo sát dấu chân Đấng Ki-tô

Chúa Giê-su nêu gương cho chúng ta, đặc biệt khi đương đầu với thử thách hoặc ngược đãi.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Noi theo sự khiêm nhường của Ma-ri

Đức Giê-hô-va chọn Ma-ri để giao đặc ân có một không hai vì cô có những phẩm chất nổi bật.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Hỡi các bạn trẻ, các bạn có đang tiến bộ về thiêng liêng?

Chúa Giê-su nêu gương tốt trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va và kính trọng cha mẹ.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Hỡi các bậc cha mẹ, hãy giúp con thành công

Bạn có thể giúp con cái trở thành những tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời bằng cách tận dụng mọi cơ hội để dạy chúng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Kháng cự cám dỗ như gương Chúa Giê-su

Chúa Giê-su dùng vũ khí mạnh mẽ nào để kháng cự ba cám dỗ thường thấy?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Đừng rơi vào bẫy khi dùng mạng xã hội

Như hầu hết các công cụ, mạng xã hội mang lại lợi ích nhưng cũng có thể gây hại. Dùng nguyên tắc trong Lời Đức Chúa Trời để nhận ra và tránh mối nguy hiểm.