Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

TỈNH THỨC!

Câu hỏi: Có phải Kinh Thánh là Lời Chúa, hay chỉ là cuốn sách chứa đựng ý tưởng của con người?

Câu Kinh Thánh: 2Ti 3:16

Cách mời nhận: Số Tỉnh Thức! này xem xét ba bằng chứng cho thấy Kinh Thánh thật sự là Lời của Đức Chúa Trời.

DÙNG KINH THÁNH ĐỂ DẠY DỖ

Câu hỏi: Chúng ta nên xem món quà sự sống như thế nào?

Câu Kinh Thánh: Kh 4:11

Sự thật: Vì sự sống là món quà Đức Chúa Trời ban nên chúng ta phải biết quý trọng. Chúng ta ý thức về sự an toàn, và không bao giờ cướp đi mạng sống của người khác. Chúng ta trân trọng món quà sự sống.

ĐÂU LÀ BÍ QUYẾT GIÚP GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC?

Câu hỏi: Mời ông/bà xem câu hỏi ở mặt trước của tờ chuyên đề này, cũng có một số cách trả lời khác nhau. Ông/Bà nghĩ sao?

Câu Kinh Thánh: Lu 11:28

Cách mời nhận: Tờ chuyên đề này cho biết điều đó có nghĩa gì với gia đình ông/bà và tại sao chúng ta có thể tin những gì Kinh Thánh nói.

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.