Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Tìm niềm vui trong việc rao truyền tin mừng

Tìm niềm vui trong việc rao truyền tin mừng

Có bao giờ anh chị thấy khó rao giảng không? Nhiều người trong chúng ta sẽ trả lời: “Có”. Tại sao? Có thể chúng ta thường gặp sự thờ ơ hay chống đối trong khu vực, hoặc sợ nói chuyện với người lạ. Hẳn những điều này có thể làm chúng ta mất niềm vui. Nhưng chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời hạnh phúc, đấng muốn chúng ta phụng sự ngài với lòng vui mừng (Th 100:2; 1Ti 1:11). Có ba lý do chính đáng nào để vui thích rao truyền tin mừng?

Thứ nhất, chúng ta rao báo thông điệp mang lại hy vọng. Dù niềm hy vọng mất dần trong xã hội ngày nay, chúng ta vẫn có thể lấp đầy lòng của người khác bằng “tin mừng về điều tốt lành hơn” (Ês 52:7). Nhưng tin mừng về Nước Trời cũng có thể làm chính chúng ta tràn đầy niềm vui. Trước khi đi rao giảng, hãy suy ngẫm về những ân phước mà Nước Trời sẽ mang lại cho trái đất.

Thứ hai, tin mừng mà chúng ta rao giảng mang lại lợi ích cả về thể chất lẫn thiêng liêng cho người khác. Họ học cách từ bỏ những thực hành tai hại và nhận được triển vọng sống vĩnh cửu (Ês 48:17, 18; Rô 1:16). Chúng ta có thể hình dung mình đang làm công việc tìm kiếm và giải cứu. Dù một số người không muốn được cứu, chúng ta vẫn tìm kiếm những ai muốn được cứu.—Mat 10:11-14.

Thứ ba, là lý do quan trọng nhất, công việc rao giảng tôn vinh Đức Giê-hô-va. Ngài rất quý trọng công việc làm chứng của chúng ta (Ês 43:10; Hê 6:10). Hơn nữa, ngài rộng rãi ban thần khí thánh để giúp chúng ta hoàn thành công việc ấy. Vì thế, hãy nài xin Đức Giê-hô-va ban cho sự vui mừng, một sản phẩm của thần khí thánh (Ga 5:22). Với sự giúp đỡ của ngài, chúng ta có thể vượt qua nỗi sợ và rao giảng với lòng dạn dĩ (Cv 4:31). Khi đó, dù người trong khu vực phản ứng thế nào, chúng ta cũng sẽ vui thích trong nhiệm vụ rao giảng của mình.—Êxê 3:3.

Anh chị muốn có thái độ nào trong thánh chức? Làm thế nào anh chị cho thấy mình có niềm vui?

MỞ VIDEO TÌM LẠI NIỀM VUI NHỜ HỌC HỎI VÀ SUY NGẪM, RỒI TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

  • Tại sao chúng ta phải ưu tiên cho thói quen ăn thức ăn thiêng liêng, ngay cả khi dành nhiều giờ để rao giảng mỗi tháng?

  • Chúng ta nên noi gương của Ma-ri bằng cách nào?

  • Anh chị dành thời gian suy ngẫm Lời Đức Chúa Trời khi nào?

  • Điều gì mang lại niềm vui cho anh chị khi rao truyền tin mừng?